یکشنبه 10 مرداد – روزنامه همشهری

سرعت ساخت مترو در تهران، این روزها به انقلابی زیرزمینی می‌ماند که از ۴ جبهه در حرکت برای تکمیل شبکه زیرزمینی حمل ونقل شهری است.

هر روز در ساخت مترو، خبر جديدي از ركورد شكني شنيده مي‌شود و ده‌ها هزار نفر براي تردد‌ آسان شهروندان به‌صورت شبانه‌روزي فعاليت مي‌كنند تا متروي 10 ميليون نفري به‌زودي تحقق يابد.مترويي با ظرفيت جابه‌جايي روزانه 10 ميليون نفر، وعده سال گذشته شهردار تهران بود كه با توسعه خطوط در حال ساخت و افزايش واگن‌ها ممكن خواهد شد.

سرعت ساخت البته در سال‌هاي اخير روندي چشمگير يافته است. 100 كيلومتر مترو در دست ساخت است و به‌زودي خبرهاي خوشي در اين زمينه شنيده خواهد شد.خطوط 3، ‌6، 7 و خط فرودگاه امام خميني در روزهاي اخير صحنه حضور انبوهي از مهندسان و كارگران ايراني شده كه توسعه زيرساخت‌هاي حمل ونقل را در 3 شيفت به‌عهده دارند.

انقلاب زیرزمینی در متروی پایتخت

انقلاب زیر زمینی در متروی پایتخت
دیگران را هم سهیم کنید
لینک کوتاه: http://tehdooni.com/c449b
Tagged on: