نشانی: خیابان شریعتی ، خیابان دستگردی (ظفر) ، خیابان فرید افشار ، دولتشاد غربی ، پلاک 58

تلفن: 22641837

موبایل: 09198960051

شماره مجوز بهزیستی: 36377

www.tapeshcharity.com

در آموزه های اسلامی و ايرانی که با جان ايرانیان سرشته شده، کمک بدون هیچ خدشه ای به شخصیت انسان ها سفارش اکید شده است. از آنجايی که حفظ شأن و منزلت کودکان و خانواده های آنان، جزء ارکان اصلی اخلاقی موسسه «طپش» به حساب می آيد، موسسه نقش واسط را بین خانواده ها و خیرين و نیکوکاران ايفا می کند. ناشناخته ماندن هويت اصلی دو طرف آسايش و آرامش کمک کننده و کمک گیرنده را در پی خواهد داشت. البته گزارشات کمک به همراه مدارک به صورت مدون به خیرين ارائه می گردد و همه چیز به غیر از هويت خانواده های تحت پوشش در دسترس خیرين قرار می گیرد.

سازماندهی آموزشی متمرکز کودکان تحت پوشش:

تمامی کودکان حق دارند در محیطی سالم، آرام و شـاد زندگی کنند و با وجود بیماری بايد درس و مدرسه خود را ادامه دهند و از زندگی لذت ببرند. همچنین پسران نوجوان و جوان تحت پوشش نیازمند يادگیری مهارت و توانايی هايی هستند تا در آينده بتوانند در فضای شغلی مناسب کار کنند و مخارج زندگی خود را تامین کنند و نیز در بین کودکان تحت پوشش، مادرانی وجود دارند که سرپرستی خانواده را برعهده دارنـد و مجبور هستند به تنهايی هزينه های جاری زندگی را علاوه بر هزينه های بیماری کودکانشان برعهده گیرند. اين امور جزء دغدغه های مهم موسسه خیريه طپش به شمار می روند ، به این امید که با ياری خداوند و کمک های نهادهای دولتی و مردمی، واحدهای کوچک آموزشی و با شرايط خاص ساخته شود تا از ضربه های روحی و عاطفی آنان تا حد امکان جلوگیری شود و در اين فضاهای آموزشی مهارت هایی درنظر گرفته شود تا کودکان و خانواده آنان در فضايی مناسب و با حفظ منزلت اجتماعی، آموزش های لازم را ببینند.

تهیه مکان زندگی مناسب:

متاسفانه فقط تعداد کمی از کودکان تحت پوشش موسسه در خانه های شخصی پدر و مادر يا پدربزرگ و مادربزرگ و اقوام خود ساکن هستند و مابقی اين کودکان در فضاهای نامناسب زندگی می کنند، و همین مکان های نامناسب سبب تشديد و بروز بیماری های خطرناکی در اين کودکان شده است. در اين بین خانواده هايی هستند که به همت خیرين بـا پرداختن اجاره های متفاوت در محله  های مختلف ساکن هستند. از آنجايی که اين قشر جامعه در معرض آسیب های اجتماعی هستند، موسسه خیريه در تلاش است با برنامه های مدون، مهارت های زندگی و اجتماعی اين کودکان و خانواده های آنان را ارتقا دهد. برای پیشبرد تمامی اهداف موسسه خیريه طپش به بهترين شکل، به همیاری همه دوستان و عزيزان نیاز است، تا هر شخص با توجه به بضاعت مالی و دانش و مهارت های فردی خود در اين راستا گام بردارد.

مقصد ما خانه ایی برای فردا:

برای ارائه بهترين کیفیت خدمت رسانی به خانواده های تحت پوشش هدف ما به لطف خداوند و ياری ياران در آينده ای نه چندان دور خانه ای برای کودکان است. اين کودکان از يک طرف نیازمند مراقبت های منظم، چکاپ های ماهیانه و درمان هستند و از طرف ديگر نیازمند فضای آموزشی جهت رفع اشکالات درسی و آموزش مهارت ها ، هنرها و فنونی هستند که به کودکان امیدی دوباره می دهد. در همین راستا موسسه خیريه در تلاش است تا با احداث مکانی مناسب اين عزيزان و افراد مشتاق بـه کمک را دور هم گرد آورد تا با رسیدگی مستمر، احتیاجات و نیازهای اولیه آنان برطرف گردد.

خیریه طنین پرشکوه مهر (طپش)
دیگران را هم سهیم کنید
لینک کوتاه: http://tehdooni.com/tapesh