دفاتر خدمات پستی واقع در منطقه 18 پستی تهران به شرح زیر می باشند:

  1. باجه مركزی : شهر ری ، خیابان زكريای رازی (24متری) ؛ 55905413
  2. آقا بابایی : ميدان بازار دوم نازی آباد ؛ 55081371
  3. باقرشهر : شهر ری ، باقر شهر ، خیابان موسي بن جعفر ؛ 55202535
  4. بعثت : خزانه ، بخارایی ، خیابان تقوی ؛ 55091221
  5. سيزده آبان : رجائی ، كوي سيزده آبان ، جنب كلانتری ؛ 55000875
  6. شيخ صدوق : شهر ری ، خيابان فدائيان اسلام ، سه راه ورامين ؛ 55900605
  7. مرقد امام : مرقد امام خمینی ، جنب حرم ؛ 55203801
  8. شهيد مدرس : شهر ری ، ميدان سوريان (شهرداری) ؛ 55905051
  9. نازی آباد جنوبی : چهارصد دستگاه ، بلوك 8 ؛ 55010188
  10. ياخچی آباد : خیابان بهمن‌يار ، روبروی بيمارستان مفرح ؛ 55021100
اطلاعات سایر مناطق پستی تهران
دفاتر خدمات پستی منطقه 18 پستی تهران
دیگران را هم سهیم کنید
لینک کوتاه: http://tehdooni.com/brtj7