All مهدکودک

دیگران را هم سهیم کنید
  • مجموعه پالیم

    مجموعه تفریحی آموزشی ورزشی پالیم با هدف ایجاد محیطی امن شاد و آموزشی برای کودکان عزیزمان در سال 1389 افتتاح شد. پالیم با دارا بودن فضاهای متفاوت برای هر کودکی در هر سنی و با هر روحیه و اخلاقی توانسته محیطی امن و شاد و آموزشی فراهم کند. همچنین  پالیم read more