All کتاب

دیگران را هم سهیم کنید
  • فروشگاه کتاب “بوک لند” – پالادیوم

    بوک لند پالادیوم، نخستین فروشگاه از مجموعه فروشگاه های کتاب بوک لند، با نگاهی نو به عرضه کالاهای فرهنگی و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعامل بیشتر بین پدید آورندگان و مخاطبین این آثار، در مجتمع بزرگ پالادیوم آغاز به کار کرده است. ما کوشیده ایم با در نظر گرفتن read more