اداره های ثبت احوال تهران

اداره کل ثبت احوال

پونک ، خیابان پارک جنوبی ، انتهای خیابان استاد نظری ، پلاک ۲ ؛ کدپستی ۹۶۷۱۱-۱۴۶۹۶

تلفن: ۳۰-۴۴۶۲۱۱۲۴

فکس: ۴۴۶۲۱۱۲۳

ایمیل: info@sabteahvale-tehran.ir

www.sabteahval-tehran.ir


اداره ثبت احوال منطقه شمال

خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید خدری ، پلاک ۶۶

تلفن: ۸۸۸۶۰۴۳۵ – ۸۸۸۶۰۴۳۶

فکس: ۸۸۸۶۰۴۴۶

ایمیل: shomal@sabteahvale-tehran.ir

ورود به پورتال


اداره ثبت احوال منطقه مرکزی

میدان حسن آباد ، خیابان وحدت اسلامی ، ابتدای خیابان ابوسعید ، پلاک ۱۸۶ ؛ کدپستی ۳۶۵۱۳-۱۱۱۱۸

تلفن: ۶۶۴۶۴۸۰۶ – ۶۶۴۶۰۳۹۱

فکس: ۶۶۹۶۵۱۳۰

ایمیل: markaz@sabteahvale-tehran.ir

ورود به پورتال


اداره ثبت احوال منطقه شرق

بزرگراه محلاتی ، بلوار نبرد جنوبی ، جنب کلانتری ۱۳۲ ؛ کدپستی ۸۳۳۳۱-۱۷۷۷۶

تلفن: ۳۳۴۳۹۹۷۱ – ۳۳۴۳۹۹۶۱

فکس: ۳۳۴۳۹۹۷۰

ایمیل: shargh@sabteahvale-tehran.ir

ورود به پورتال


اداره ثبت احوال منطقه غرب

خیابان آزادی ، بعد از یادگار امام ، نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف ، خیابان حبیب الله ، پلاک ۱۸ ؛ کدپستی ۵۳۵۸۷-۱۴۵۸۸

تلفن: ۶۶۰۴۴۹۵۰ – ۶۶۰۶۷۴۵۸

فکس: ۶۶۰۴۷۷۷۶

ایمیل: gharb@sabteahvale-tehran.ir

ورود به پورتال


اداره ثبت احوال منطقه جنوب

انتهای خیابان شهید رجائی ، روبروی شهرداری منطقه ۲۰ ؛ کدپستی ۳۳۱۳۵-۱۸۴۳۷

تلفن: ۴-۵۵۹۰۴۶۶۱

فکس: ۵۵۹۰۶۹۱۴

ایمیل: jonob@sabteahvale-tehran.ir

ورود به پورتال


اداره ثبت احوال بهشت زهرا

جاده قدیم قم ، داخل بهشت زهرا ، ساختمان شماره ۲ ، انتهای قطعه ۶ ؛ کدپستی: ۷۳۳۱۱-۱۸۱۵۱

تلفکس: ۵۵۲۰۲۱۳۶

ایمیل: beheshtezahra@sabteahvale-tehran.ir

ورود به پورتال