درباره تهدونی

تهدونی با هدف گردآوری و ارائه‌ی اطلاعات و اخبار اختصاصی تهران بزرگ، حرکت خود را آغاز کرده است. یکی از اهداف تهدونی این است که در تهران به دنبال هر مکانی که باشید، با جستجو در اینجا حداقل اطلاعات اولیه‌ای در مورد آن بیابید. تا رسیدن به این سطح از ارائه‌ی خدمات، همراهی و مشارکت شما موجب دلگرمی خواهد بود. هر مکانی در تهران از قبیل مکان عمومی، فروشگاه، شرکت، سازمان، خدمات، ورزشی، تفریحی، گردشگری و…  قابلیت ثبت شدن در تهدونی را دارد، کافی‌ست به صفحه‌ی “ثبت مکان جدید” مراجعه نمایید.

از آنجا که در ابتدای راه هستیم، مختصر گفتیم و به مرور زمان مطالب تکمیل‌تر خواهند شد. هر نظر، پیشنهاد و انتقادی از جانب شما، کمک بزرگی برای ما خواهد بود که می‌توانید از طریق فرم تماس با ما بیان کنید.


توجه بفرمایید که تهدونی به عنوان یک بانک اطلاعات شهری، نشانی و اطلاعات تماس مکان‌های مختلف را ارایه می‌کند و در مورد اعتبار، کیفیت و عملکرد مکان‌های معرفی شده هیچ مسئولیتی ندارد.