دفاتر اسناد رسمی منطقه ۱ تهران

آدرس دفاتر اسناد رسمی منطقه ۱ تهران به شرح زیر است: (دفاتر اسناد رسمی به ترتیب شماره دفتر مرتب شده‌اند)

شماره دفترآدرستلفن
دفتر اسناد رسمی ۱۸ تهرانخیابان باهنر (نیاوران)، بین چهارراه مقدسی (مژده) و دوراهی دزاشیب، کوچه شریعتی، پلاک ۲، طبقه ۲۲۲۷۴۰۲۰۲
دفتر اسناد رسمی ۲۲ تهرانبلوار اندرزگو، نبش کوچه عبداللهی، پلاک ۷۲، واحد ۳۲۲۳۹۸۳۲۵
۲۲۳۹۸۳۵۶
۲۲۳۹۸۳۳۹
دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهرانمیدان تجریش، ابتدای ولیعصر، نبش کوچه سعدی، پلاک ۲۲۲۷۱۲۵۱۵
دفتر اسناد رسمی ۸۱ تهرانخیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، ایستگاه رضایی، پلاک ۲۰۳۸۲۲۲۴۶۲۳۰
دفتر اسناد رسمی ۹۲ تهرانخیابان ولیعصر، ایستگاه باغ فردوس، نبش خیابان زعفرانیه۲۲۷۳۴۴۴۸
دفتر اسناد رسمی ۱۲۰ تهرانفرمانیه، ایستگاه زیبا بعد از خیابان وطن‌پور شمالی، پلاک ۱۶۲، واحد ۶۲۲۶۹۰۷۷۲
دفتر اسناد رسمی ۱۲۷ تهرانفرمانیه، سه‌راه شهید آقایی، پلاک ۱۲۶۲۲۲۴۰۲۱۴
۲۲۲۴۰۲۱۵
دفتر اسناد رسمی ۱۴۶ تهرانخیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، روبروی خیابان میرزاپور، ساختمان ۱۷۵۴، طبقه دوم، واحد ۶۲۶۶۰۴۹۶۸
دفتر اسناد رسمی ۱۵۶ تهرانمیدان قدس، خیابان شریعتی، ایستگاه اسدی، پلاک ۲۱۰۶۲۲۲۴۳۴۳۵
دفتر اسناد رسمی ۱۸۲ تهرانقیطریه، بلوار اندرزگو (شرق به غرب)، بعد از سه‌راه کاوه، پلاک ۱۱، طبقه ۳، واحد غربی۲۲۳۹۵۰۲۹
۲۲۳۹۵۷۹۲
دفتر اسناد رسمی ۱۸۵ تهراناقدسیه، اتوبان ارتش، روبروی سایپا۲۲۴۹۰۹۰۳
دفتر اسناد رسمی ۱۸۷ تهرانخیابان شریعتی، بعد از پل رومی، کوچه سینا، پلاک ۱۷۳۱، طبقه دوم۲۲۲۴۴۰۷۵
دفتر اسناد رسمی ۲۳۳ تهرانخیابان شریعتی، بعد از پل صدر، کوچه سمیاری، ساختمان صدر، طبقه ۵۲۲۶۹۱۶۹۴
دفتر اسناد رسمی ۲۳۷ تهرانخیابان شریعتی، جنب پل صدر، ضلع جنوبی مجموعه شهید چمران، اول کوی سمیاری، پلاک ۷۲۲۲۲۰۳۴۵۱
دفتر اسناد رسمی ۲۶۳ تهرانخیابان باهنر (نیاوران)، بین خیابان جماران و پمپ بنزین، نبش دلشاد، پلاک ۲، واحد ۱۲۶۱۱۶۰۳۲
۲۶۱۱۶۰۳۳
دفتر اسناد رسمی ۲۶۶ تهرانخیابان شریعتی ، پایین تر از میدان قدس ، جنوب پمپ بنزین اسدی ، پلاک ۱۸۹۹۲۲۲۱۷۰۱۱
دفتر اسناد رسمی ۲۷۳ تهرانخیابان شریعتی، بالاتر از قیطریه، خیابان موسیوند، خیابان کریمی (به سمت چپ) نبش خیابان سلیمانی، ساختمان پزشکان ۱۵۵، طبقه اول۲۲۲۱۲۲۲۵
۲۲۲۰۹۴۰۶
دفتر اسناد رسمی ۲۹۸ تهرانمیدان قدس، ضلع جنوبی خیابان باهنر، نرسیده به دزاشیب، پلاک ۴۵۴۲۲۷۲۱۰۵۲
دفتر اسناد رسمی ۳۰۲ تهرانمیدان قدس، خیابان شریعتی، ضلع جنوبی شهرداری منطقه ۱، کوچه مهنا ۱، پلاک ۳، واحد ۱۲۲۷۱۷۶۹۹
۲۲۷۱۵۶۵۹
دفتر اسناد رسمی ۳۱۱ تهرانکامرانیه، بلوار اندرزگو، نبش خیابان علوی، پلاک ۱، واحد ۴۲۲۶۸۰۰۱۲
۲۲۶۸۰۰۱۳
۲۲۶۸۰۰۱۴
دفتر اسناد رسمی ۳۲۳ تهراننیاوران، نرسیده به سه‌راه یاسر، نبش خیابان امیرسلیمانی، پلاک ۱، واحد ۱۰۰۵۲۶۱۱۸۳۳۴
۲۶۱۱۸۳۳۵
۲۶۱۱۸۳۳۶
دفتر اسناد رسمی ۳۲۴ تهرانولنجک، نبش کوی ۱۸، روبروی مخابرات شهید جعفری، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، پلاک ۳۶، طبقه ۲، واحد ۲۰۴۲۲۴۳۳۵۹۵
۲۲۴۳۳۵۹۶
دفتر اسناد رسمی ۳۵۰ تهرانقیطریه، روبروی پارک، طبقه فوقانی بانک ملی، واحد ۵۲۲۶۷۶۳۳۶
دفتر اسناد رسمی ۳۷۸ تهرانخیابان ولیعصر، نرسیده به تجریش، نبش باغ فردوس، پلاک ۷۶۵، طبقه اول۲۲۷۰۹۳۱۶
دفتر اسناد رسمی ۴۰۲ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، نبش فرشته، پلاک ۱۶۲۷، طبقه اول۲۲۶۶۹۲۶۵
دفتر اسناد رسمی ۴۳۵ تهرانخیابان پاسداران، نرسیده به سه‌راه اقدسیه، ساختمان ۷۸۶، طبقه ۱، واحد ۸۲۲۸۰۰۵۳۲
۲۲۸۰۰۵۳۳
دفتر اسناد رسمی ۴۵۲ تهرانبلوار اندرزگو، نبش خیابان قیطریه، ساختمان الماس اندرزگو، طبقه ۵، واحد ۵۰۱۲۲۶۹۱۷۸۹
دفتر اسناد رسمی ۴۸۲ تهرانپاسداران، نبش تنگستان اول، پلاک ۱۲۲۲۹۳۹۸۹
دفتر اسناد رسمی ۴۹۱ تهرانمیدان قدس، خیابان دربند، خیابان احمدی زمانی، پلاک ۶۷۲۲۷۱۱۸۴۸
دفتر اسناد رسمی ۴۹۲ تهراننیاوران، خیابان باهنر، چهارراه کامرانیه، پلاک ۹۸۲۲۲۹۷۴۱۶
دفتر اسناد رسمی ۵۱۵ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، جنب بانک ملی پسیان، پلاک ۲۹۸۳، طبقه ۳۲۲۰۴۳۱۳۳
دفتر اسناد رسمی ۵۳۷ تهرانخیابان پاسداران، پایین‌تر از میدان نوبنیاد، نبش کوهستان چهارم، پلاک ۶۱۰، زیرزمین شمالی، واحد ۱۲۲۸۳۰۳۳۷
۲۲۸۰۳۲۰۳
دفتر اسناد رسمی ۵۴۹ تهرانبزرگراه ارتش، باند شمالی نرسیده به مینی سیتی، جنب بانک پاسارگاد، پلاک ۱۱۳، طبقه ۲۲۲۴۶۱۲۳۱
دفتر اسناد رسمی ۵۷۴ تهرانمیدان تجریش، خیابان فنا خسرو، پلاک ۱۷، طبقه ۳۲۲۷۳۰۱۲۶
دفتر اسناد رسمی ۵۸۸ تهرانمیدان تجریش، خیابان ولیعصر، باغ فردوس، نبش کوچه طوس، طبقه فوقانی بانک کارآفرین، ساختمان ۳۰۵۳، طبقه ۳، واحد ۱۲۲۲۷۴۸۰۸۵
۲۲۷۴۸۰۸۸
دفتر اسناد رسمی ۶۰۰ تهرانمیدان تجریش، خیابان شهرداری، کوچه شهرستانی، پلاک ۲۰۰، طبقه ۱، واحد ۴۲۲۷۴۷۰۹۸
دفتر اسناد رسمی ۶۰۳ تهرانخیابان پاسداران، میدان نوبنیاد، خیابان لنگری، مجتمع اقدسیه، طبقه دوم، واحد ۳۲۲۸۰۲۰۵۲
دفتر اسناد رسمی ۶۲۶ تهرانچیذر، ابتدای کامرانیه، خیابان معصومی، نبش کوچه نوروزی، پلاک ۴، طبقه ۱۲۲۶۸۸۰۰۴
دفتر اسناد رسمی ۶۲۹ تهرانچهارراه فرمانیه، ساختمان بانک شهر، طبقه ۴، واحد ۱۰۲۲۸۲۴۰۴۱
دفتر اسناد رسمی ۶۴۱ تهرانولنجک، انتهای خیابان یمن، جنب داروخانه دکتر فتاح، پلاک ۲۱۲۲۱۷۳۸۶۰
دفتر اسناد رسمی ۱۱۵۰ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، نرسیده به خیابان فرشته، پلاک ۲۸۶۹، طبقه دوم۲۲۶۶۳۳۱۵
۲۲۶۶۳۳۱۶
برای مشاهده‌ی دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران اینجا کلیک نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *