دفاتر اسناد رسمی منطقه ۱ تهران

دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران

دفتر اسناد رسمی ۱۸ تهران : خیابان باهنر (نیاوران) ، بین چهارراه مقدسی (مژده) و دوراهی دزاشیب ، کوچه شریعتی ، پلاک ۲ ، طبقه ۲ ؛ ۲۲۷۴۰۲۰۲

دفتر اسناد رسمی ۲۲ تهران : فرمانیه ، اندرزگو ، نبش کوچه عبداللهی ، پلاک ۷۲ ، واحد ۳ ؛ ۲۲۳۹۸۳۲۵  ۲۲۳۹۸۳۵۶  ۲۲۳۹۸۳۳۹

دفتر اسناد رسمی ۳۳ تهران : میدان تجریش ، ابتدای ولیعصر ، نبش کوچه سعدی ، پلاک ۲ ؛ ۲۲۷۱۲۵۱۵

دفتر اسناد رسمی ۸۱ تهران : خیابان دکتر شریعتی ، بالاتر از پل رومی ، ایستگاه رضایی ، پلاک ۲۰۳۸ ؛ ۲۲۲۴۶۲۳۰

دفتر اسناد رسمی ۹۲ تهران : خیابان ولیعصر ، ایستگاه باغ فردوس ، نبش خیابان زعفرانیه ؛ ۲۲۷۳۴۴۴۸

دفتر اسناد رسمی ۱۲۰ تهران : فرمانیه ، ایستگاه زیبا بعد از خیابان وطن پور شمالی ، پلاک ۱۶۲ ، واحد ۶ ؛ ۲۲۶۹۰۷۷۲

دفتر اسناد رسمی ۱۲۷ تهران : فرمانیه ، سه راه شهید آقایی ، پلاک ۱۲۶ ؛ ۲۲۲۴۰۲۱۴  ۲۲۲۴۰۲۱۵

دفتر اسناد رسمی ۱۴۶ تهران : خیابان شریعتی ، بالاتر از پل صدر ، روبروی خیابان میرزاپور ، ساختمان ۱۷۵۴ ، طبقه دوم ، واحد ۶ ؛ ۲۶۶۰۴۹۶۸

دفتر اسناد رسمی ۱۵۶ تهران : میدان قدس ، خیابان شریعتی ، ایستگاه اسدی ، پلاک ۲۱۰۶ ؛ ۲۲۲۴۳۴۳۵

دفتر اسناد رسمی ۱۸۲ تهران : قیطریه ، بلوار اندرزگو (شرق به غرب) ، بعد از سه راه کاوه ، پلاک ۱۱ ، طبقه ۳ ، واحد غربی ؛ ۲۲۳۹۵۰۲۹  ۲۲۳۹۵۷۹۲

دفتر اسناد رسمی ۱۸۵ تهران : اقدسیه ، اتوبان ارتش ، روبروی سایپا ؛ ۲۲۴۹۰۹۰۳

دفتر اسناد رسمی ۱۸۷ تهران : خیابان شریعتی ، بعد از چهارراه پل رومی ، کوچه سینا ، پلاک ۱۷۳۱ ، طبقه دوم ؛ ۲۲۲۴۴۰۷۵

دفتر اسناد رسمی ۲۳۳ تهران : خیابان شریعتی ، بعد از پل صدر ، کوچه سمیاری ، ساختمان صدر ، طبقه ۵ ؛ ۲۲۶۹۱۶۹۴

دفتر اسناد رسمی ۲۳۷ تهران : خیابان شریعتی ، جنب پل صدر ، ضلع جنوبی مجموعه شهید چمران ، اول کوی سمیاری ، پلاک ۷۲ ؛ ۲۲۲۰۳۴۵۱

دفتر اسناد رسمی ۲۶۳ تهران : خیابان دکتر باهنر (نیاوران) ، بین خیابان جماران و پمپ بنزین ، نبش دلشاد ، پلاک ۲ ، واحد ۱ ؛ ۲۶۱۱۶۰۳۲   ۲۶۱۱۶۰۳۳

دفتر اسناد رسمی ۲۶۶ تهران : خیابان شریعتی ، پایین تر از میدان قدس ، جنوب پمپ بنزین اسدی ، پلاک ۱۸۹۹ ؛ ۲۲۲۱۷۰۱۱

دفتر اسناد رسمی ۲۷۳ تهران : خیابان شریعتی ، بالاتر از قیطریه ، خیابان موسیوند ، خیابان کریمی (به سمت چپ) نبش خیابان سلیمانی ، ساختمان پزشکان ۱۵۵ ، طبقه اول ؛ ۲۲۲۱۲۲۲۵  ۲۲۲۰۹۴۰۶

دفتر اسناد رسمی ۲۹۸ تهران : میدان قدس ، ضلع جنوبی خیابان شهید باهنر ، نرسیده به دزاشیب ، پلاک ۴۵۴ ؛ ۲۲۷۲۱۰۵۲

دفتر اسناد رسمی ۳۰۲ تهران : میدان قدس ، خیابان شریعتی ، ضلع جنوبی شهرداری منطقه ۱ ، کوچه مهنا ۱ ، پلاک ۳ ، واحد ۱ ؛ ۲۲۷۱۷۶۹۹  ۲۲۷۱۵۶۵۹

دفتر اسناد رسمی ۳۱۱ تهران : کامرانیه ، بلوار اندرزگو ، نبش خیابان علوی ، پلاک ۱ ، واحد ۴ ؛ ۲۲۶۸۰۰۱۲  ۲۲۶۸۰۰۱۳  ۲۲۶۸۰۰۱۴

دفتر اسناد رسمی ۳۲۳ تهران : نیاوران ، نرسیده به سه راه یاسر ، نبش خیابان امیرسلیمانی ، پلاک ۱ ، واحد ۱۰۰۵ ؛ ۲۶۱۱۸۳۳۴  ۲۶۱۱۸۳۳۵  ۲۶۱۱۸۳۳۶

دفتر اسناد رسمی ۳۲۴ تهران : ولنجک ، نبش کوی ۱۸ ، روبروی مخابرات شهید جعفری ، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس ، پلاک ۳۶ ، طبقه ۲ ، واحد ۲۰۴ ؛ ۲۲۴۳۳۵۹۵  ۲۲۴۳۳۵۹۶

دفتر اسناد رسمی ۳۵۰ تهران : قیطریه ، روبروی پارک ، طبقه فوقانی بانک ملی ، واحد ۵ ؛ ۲۲۶۷۶۳۳۶

دفتر اسناد رسمی ۳۷۸ تهران : خیابان ولیعصر ، نرسیده به تجریش ، نبش باغ فردوس ، پلاک ۷۶۵ ، طبقه اول ؛ ۲۲۷۰۹۳۱۶

دفتر اسناد رسمی ۴۰۲ تهران : خیابان ولیعصر ، بالاتر از چهارراه پارک وی ، نبش فرشته ، پلاک ۱۶۲۷ ، طبقه اول ؛ ۲۲۶۶۹۲۶۵

دفتر اسناد رسمی ۴۳۵ تهران : خیابان پاسداران ، نرسیده به سه راه اقدسیه ، ساختمان ۷۸۶ ، طبقه ۱ ، واحد ۸ ؛ ۲۲۸۰۰۵۳۲  ۲۲۸۰۰۵۳۳

دفتر اسناد رسمی ۴۵۲ تهران : بلوار اندرزگو ، نبش خیابان قیطریه ، ساختمان الماس اندرزگو ، طبقه ۵ ، واحد ۵۰۱ ؛ ۲۲۶۹۱۷۸۹

دفتر اسناد رسمی ۴۸۲ تهران : پاسداران ، نبش تنگستان اول ، پلاک ۱ ؛ ۲۲۲۹۳۹۸۹

دفتر اسناد رسمی ۴۹۱ تهران : میدان قدس ، خیابان دربند ، خیابان احمدی زمانی ، پلاک ۶۷ ؛ ۲۲۷۱۱۸۴۸

دفتر اسناد رسمی ۴۹۲ تهران : نیاوران ، خیابان باهنر ، چهارراه کامرانیه ، پلاک ۹۸ ؛ ۲۲۲۹۷۴۱۶

دفتر اسناد رسمی ۵۱۵ تهران : خیابان ولیعصر ، بالاتر از پارک وی ، جنب بانک ملی پسیان ، پلاک ۲۹۸۳ ، طبقه ۳ ؛ ۲۲۰۴۳۱۳۳

دفتر اسناد رسمی ۵۳۷ تهران : خیابان پاسداران ، پایین تر از میدان نوبنیاد ، نبش کوهستان چهارم ، پلاک ۶۱۰ ، زیرزمین شمالی ، واحد ۱ ؛ ۲۲۸۳۰۳۳۷  ۲۲۸۰۳۲۰۳

دفتر اسناد رسمی ۵۴۹ تهران : بزرگراه ارتش ، باند شمالی نرسیده به مینی سیتی ، جنب بانک پاسارگاد ، پلاک ۱۱۳ ، طبقه ۲ ؛ ۲۲۴۶۱۲۳۱

دفتر اسناد رسمی ۵۷۴ تهران : میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو ، پلاک ۱۷ ، طبقه ۳ ؛ ۲۲۷۳۰۱۲۶

دفتر اسناد رسمی ۵۸۸ تهران : میدان تجریش ، خیابان ولیعصر ، باغ فردوس ، نبش کوچه طوس ، طبقه فوقانی بانک کارآفرین ، ساختمان ۳۰۵۳ ، طبقه ۳ ، واحد ۱۲ ؛ ۲۲۷۴۸۰۸۵  ۲۲۷۴۸۰۸۸

دفتر اسناد رسمی ۶۰۰ تهران : میدان تجریش ، خیابان شهرداری ، کوچه شهرستانی ، پلاک ۲۰۰ ، طبقه ۱ ، واحد ۴ ؛ ۲۲۷۴۷۰۹۸

دفتر اسناد رسمی ۶۰۳ تهران : خیابان پاسداران ، میدان نوبنیاد ، خیابان لنگری ، مجتمع اقدسیه ، طبقه دوم ، واحد ۳ ؛ ۲۲۸۰۲۰۵۲

دفتر اسناد رسمی ۶۲۶ تهران : چیذز ، ابتدای کامرانیه ، خیابان معصومی ، نبش کوچه نوروزی ، پلاک ۴ ، طبقه ۱ ؛ ۲۲۶۸۸۰۰۴

دفتر اسناد رسمی ۶۲۹ تهران : چهارراه فرمانیه ، ساختمان بانک شهر ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰ ؛ ۲۲۸۲۴۰۴۱

دفتر اسناد رسمی ۶۴۱ تهران : ولنجک ، انتهای خیابان یمن ، جنب داروخانه دکتر فتاح ، پلاک ۲۱ ؛ ۲۲۱۷۳۸۶۰

دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران