دفاتر اسناد رسمی منطقه ۱۰ تهران

دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران

دفتر اسناد رسمی ۱ تهران : خیابان آذربایجان ، بین خیابان خوش و خیابان قصرالدشت ، پلاک ۸۷۸ (ضلع جنوبی خیابان) ، طبقه فوقانی بانک ملی ؛ ۶۶۸۷۶۹۰۳  ۶۶۸۷۶۹۰۴

دفتر اسناد رسمی ۹ تهران : خیابان رودکی ، ضلع غربی خیابان رودکی ، بین خیابان امام خمینی و هاشمی ، پلاک ۳۸۰ ؛ ۶۶۸۳۴۷۷۶

دفتر اسناد رسمی ۲۳ تهران : ضلع شرقی خیابان قصرالدشت ، نرسیده به چهارراه دامپزشکی ، پلاک ۶۳۳ ؛ ۶۶۸۶۰۱۰۹

دفتر اسناد رسمی ۱۱۸ تهران : خیابان آزادی ، انتهای جیحون ، خیابان ۱۶ متری امیری ، نبش خیابان دودانگه ، بالای بانک ملت ، پلاک ۱۰۸ ؛ ۵۵۷۱۵۵۵۱

دفتر اسناد رسمی ۲۷۸ تهران : بین بزرگراه یادگار امام و چهارراه جیحون ، نبش خیابان ۱۲ متری دین محمدی ، پلاک ۱۴۵ ؛ ۶۶۸۳۱۷۵۶  ۶۶۳۷۱۸۴۵

دفتر اسناد رسمی ۲۸۱ تهران : خیابان جیحون ، نبش کمیل ، پلاک ۵۶۶ ؛ ۵۵۷۱۶۰۸۹  ۵۵۷۱۷۱۸۹

دفتر اسناد رسمی ۳۲۸ تهران : خیابان آزادی ، خیابان جیحون ، نرسیده به خیابان هاشمی ، روبروی بانک سپه (شعبه پالیزبان) ، پلاک ۵۱۵ ؛ ۶۶۳۸۲۷۹۷

دفتر اسناد رسمی ۳۹۴ تهران : خیابان آذربایجان ، بین قصرالدشت و خوش ، پلاک ۸۵۰ ؛ ۶۶۸۷۹۹۱۸

دفتر اسناد رسمی ۴۸۶ تهران : خیابان رودکی ، تقاطع امام خمینی ، پلاک ۳۱۳ ؛ ۶۶۸۳۱۲۷۷

دفتر اسناد رسمی ۵۵۴ تهران : خیابان مالک اشتر ، بین کارون و قصرالدشت ، پلاک ۶۴۱ ؛ ۶۶۳۸۹۸۵۶

دفتر اسناد رسمی ۵۷۲ تهران : خیابان کارون ، تقاطع طوس ، جنب بیمارستان بابک ، پلاک ۵۵۶ ، طبقه ۲ ؛ ۶۶۰۱۴۵۰۰  ۶۶۰۱۴۴۷۳

دفتر اسناد رسمی ۵۹۷ تهران : خیابان کارون ، نرسیده به بوستان سعدی ، پلاک ۳۱۳/۲ ؛ ۶۶۸۷۱۴۲۲

دفتر اسناد رسمی ۵۹۸ تهران : میدان جمهوری ، ضلع جنوب غربی ، پلاک ۷۹۰ ؛ ۶۶۴۲۸۰۵۸

دفتر اسناد رسمی ۶۳۸ تهران : خیابان امام خمینی ، نرسیده به چهارراه خوش ، پلاک ۵۵۳ ، طبقه ۲ ؛ ۶۶۳۶۱۵۵۲

دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران