دفاتر اسناد رسمی منطقه ۱۱ تهران

دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران

دفتر اسناد رسمی ۴ تهران : خیابان امام خمینی ، بین میدان حسن آباد و باسیتون ، کوچه شهید علیزاده ، پلاک ۱۶ ؛ ۶۶۴۹۳۲۷۰

دفتر اسناد رسمی ۳۹ تهران : خیابان حافظ ، میدان حسن آباد ، جنب آتش نشانی ، پلاک ۲ ؛ ۶۶۷۰۷۵۶۳

دفتر اسناد رسمی ۵۹ تهران : خیابان وحدت اسلامی ، بعد از چهارراه ابوسعید ، پلاک ۷۵۷ ، طبقه ۱ ؛ ۵۵۸۹۹۴۷۲

دفتر اسناد رسمی ۶۶ تهران : خیابان کارگر جنوبی ، شمال میدان رازی ، نبش کوچه ربیعی ، طبقه فوقانی بانک رفاه ، پلاک ۹ ؛ ۵۵۳۷۵۸۶۵

دفتر اسناد رسمی ۸۰ تهران : خیابان جمهوری ، چهارراه شهید یاسری ، پلاک ۱۴۱۸ ؛ ۶۶۹۲۷۳۶۰  ۶۶۹۲۶۱۸۴

دفتر اسناد رسمی ۹۰ تهران : خیابان جمهوری ، نرسیده به چهارراه فروردین ، پلاک ۱۲۳۴ ، طبقه اول ، واحد ۱ ؛ ۶۶۴۰۳۲۸۶

دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ تهران : خیابان جمهوری ، چهارراه اسکندری ، نبش کوچه جلال زاده ، پلاک ۵۳۱ ؛ ۶۶۹۴۸۱۶۷

دفتر اسناد رسمی ۱۱۱ تهران : خیابان جمهوری ، چهارراه شیخ هادی ، ابتدای خیابان رازی ، کوچه تیمساری ، پلاک ۶ ؛ ۶۶۷۰۴۳۹۴  ۶۶۷۰۲۴۲۶

دفتر اسناد رسمی ۱۲۱ تهران : خیابان اسکندری جنوبی ، پلاک ۹۸ ، طبقه اول ؛ ۶۶۸۷۳۸۸۴

دفتر اسناد رسمی ۱۲۶ تهران : خیابان جمهوری ، بین چهارراه پیروز (سلیمانیه) و جمالزاده ، پلاک ۱۳۷۰ ، طبقه ۲ ؛ ۶۶۴۳۹۴۷۳

دفتر اسناد رسمی ۱۵۰ تهران : خیابان کارگر جنوبی ، چهارراه آذربایجان ، پلاک ۷۳۸ ؛ ۶۶۴۲۴۵۶۱  ۶۶۹۴۳۶۳۶

دفتر اسناد رسمی ۱۵۸ تهران : خیابان آزادی ، خیابان زارع ، روبروی دانشکده دامپزشکی ، پلاک ۱۲۸ ؛ ۶۶۴۲۴۰۳۴

دفتر اسناد رسمی ۱۶۲ تهران : میدان رازی ، خیابان هلال احمر ، تقاطع انبار نفت ، بن بست اول ، پلاک ۲ ؛ ۵۵۶۴۵۶۱۰

دفتر اسناد رسمی ۱۶۷ تهران : خیابان کارگر جنوبی ، بعد از میدان رازی ، کوچه قوام پارسا ، پلاک ۱ ؛ ۵۵۳۸۵۷۵۴  ۵۵۳۷۹۹۹۹

دفتر اسناد رسمی ۱۶۸ تهران : خیابان ولیعصر ، بالاتر از مهدیه تهران ، نرسیده به خیابان فروزش ، جنب کوچه صداقت ، پلاک ۴۳۵ ؛ ۵۵۳۶۳۸۸۳

دفتر اسناد رسمی ۱۹۰ تهران : خیابان آزادی ، روبروی خیابان قریب ، جنب دانشکده مدیریت ، ساختمان ۲۲۰ ، طبقه سوم ، واحد ۱۶ ؛ ۶۶۹۲۵۸۵۸

دفتر اسناد رسمی ۲۰۴ تهران : خیابان جمهوری ، چهارراه گلشن ، پلاک ۱۴۴ ، طبقه ۲ ؛ ۶۶۴۳۴۱۲۸

دفتر اسناد رسمی ۲۵۸ تهران : خیابان کارگر جنوبی ، بالاتر از میدان قزوین ، پلاک ۵۱۴ ؛ ۵۵۴۰۷۶۲۹  ۵۵۴۰۳۸۳۴

دفتر اسناد رسمی ۲۵۹ تهران : خیابان هلال احمر ، بعد از پل نواب ، جنب بانک پاسارگاد ، شماره ۴۱۴ ؛ ۵۵۶۶۴۵۴۰

دفتر اسناد رسمی ۲۷۲ تهران : میدان انقلاب ، ابتدای جمالزاده جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۲۱ ، طبقه اول ؛ ۶۶۹۲۷۱۹۸  ۶۶۹۲۱۰۵۳

دفتر اسناد رسمی ۲۷۶ تهران : خیابان جمهوری ، بین میدان جمهوری و خیابان اسکندری ، پلاک ۱۴۱۱؛, ۶۶۹۲۵۲۰۶

دفتر اسناد رسمی ۳۲۰ تهران : خیابان جمهوری ، بین باستان و گلشن ، نبش کوچه درود ، پلاک ۱ ؛ ۶۶۴۳۵۳۳۰

دفتر اسناد رسمی ۳۷۲ تهران : خیابان کلهر ، بین خیابان کاوه و زارع ، پلاک ۷۵ ؛ ۶۶۵۹۳۷۵۸

دفتر اسناد رسمی ۳۸۷ تهران : خیابان کارگر جنوبی ، بعد از میدان رازی ، مقابل خیابان مختاری ، پلاک ۸۶ ؛ ۵۵۶۵۴۱۵۷

دفتر اسناد رسمی ۴۰۴ تهران : میدان گمرک (رازی) ، خیابان هلال احمر ، چهارراه استخر ، خیابان فاتح چهر ، پلاک ۱۶۰ ؛ ۵۵۶۶۹۱۰۵

دفتر اسناد رسمی ۴۱۱ تهران : خیابان ولیعصر ، بالاتر از خیابان مولوی ، روبروی مهدیه تهران ؛ ۵۵۳۸۷۷۶۱  ۵۵۳۷۸۳۶۲

دفتر اسناد رسمی ۴۴۸ تهران : میدان گمرک (رازی) ، خیابان هلال احمر ، مقابل خیابان انبار نفت ، پلاک ۱۴۷ ؛ ۵۵۴۱۷۵۷۵

دفتر اسناد رسمی ۴۶۲ تهران : خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، تقاطع سینا ، پلاک ۲۰۴ ؛ ۵۵۴۰۶۶۹۳

دفتر اسناد رسمی ۵۱۱ تهران : خیابان هلال احمر ، مقابل پارک رازی ؛ ۵۵۶۵۱۲۳۴

دفتر اسناد رسمی ۵۲۳ تهران : خیابان جمهوری ، تقاطع فلسطین جنوبی ، پلاک ۱۰۰ ، طبقه دوم ؛ ۶۶۴۰۶۳۱۰

دفتر اسناد رسمی ۵۳۸ تهران : خیابان ولیعصر ، خیابان بزرگمهر ، پلاک ۱۱ ؛ ۶۶۹۵۶۳۵۸

دفتر اسناد رسمی ۵۴۳ تهران : خیابان اسکندری جنوبی ، بین ارومیه و سامان ، پلاک ۶۶ ، طبقه ۱ ، واحد ۲ ؛ ۶۶۹۱۶۲۴۴

دفتر اسناد رسمی ۵۷۱ تهران : میدان حر ، روبروی داروخانه ۲۹ فروردین ، پلاک ۵۲۰ ، طبقه ۲ ؛ ۶۶۹۵۱۹۵۰

دفتر اسناد رسمی ۵۸۵ تهران : میدان انقلاب ، ابتدای خیابان آزادی ، کوچه مهرناز ، پلاک ۳۶ ، طبقه ۲ ، واحد ۵ ؛ ۶۶۹۴۵۰۳۳

دفتر اسناد رسمی ۵۸۶ تهران : خیابان انقلاب ، شرق پارک دانشجو ، نبش خیابان رازی ، پلاک ۱۱۳۴ ، طبقه همکف ؛ ۶۶۷۲۵۴۶۳

دفتر اسناد رسمی ۵۹۳ تهران : خیابان فلسطین جنوبی ، خیابان لبافی نژاد ، نبش کوچه زحل ، پلاک ۲ ؛ ۶۶۴۶۴۵۹۸

دفتر اسناد رسمی ۶۰۶ تهران : خیابان جمهوری ، بین گلشن و باستان ، پلاک ۶۰۷ ؛ ۶۶۹۴۵۰۲۲

دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران