دفاتر اسناد رسمی منطقه ۲۰ تهران

دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران

دفتر اسناد رسمی ۲ شهر ری : فداییان اسلام ، پل سیمان ، خیابان محمدی ، پلاک ۴۰۰ ؛ ۳۳۷۴۰۶۶۷  ۳۳۷۵۰۱۶۴

دفتر اسناد رسمی ۳ شهر ری : میدان نماز ، ابتدای ۳۵ متری امام حسین ، پلاک ۳۱۰ ؛ ۵۵۹۰۸۳۱۷  ۵۵۹۰۰۰۷۲

دفتر اسناد رسمی ۵ شهر ری : فداییان اسلام ، بالاتر از پمپ بنزین سه راه ورامین ، ساختمان پردیس ، واحد ۱۵ ؛ ۵۵۹۷۱۱۱۶

دفتر اسناد رسمی ۶ شهر ری : خیابان ۲۴ متری (زکریای رازی) ، روبروی اداره ثبت ، پلاک ۳۵۸ ؛ ۵۵۹۰۰۳۴۶

دفتر اسناد رسمی ۷ شهر ری : خیابان ۲۴ متری (زکریای رازی) ، ابتدای خیابان اقدسیه (پیلغوش) ، پلاک ۲۰ ، طبقه ۲ ؛ ۵۵۹۵۸۸۸۰

دفتر اسناد رسمی ۱۱ شهر ری : ابتدای خیابان ۲۴ متری (زکریای رازی) ، جنب بانک مسکن ، پاساژ لاجوردی ، طبقه اول ؛ ۵۵۹۰۰۴۱۱

دفتر اسناد رسمی ۱۳ شهر ری : ابتدای خیابان ۲۴ متری (زکریای رازی) ، جنب اداره ثبت ، پلاک ۲ ، طبقه ۳ ؛ ۵۵۹۵۶۱۰۰  ۵۵۹۵۶۲۰۰

دفتر اسناد رسمی ۲۲ شهر ری : خیابان قم ، روبروی مخابرات ، پلاک ۲۵۰ ؛ ۵۵۹۳۴۹۱۱

دفتر اسناد رسمی ۲۴ شهر ری : خیابان فداییان اسلام ، بعد از پل سیمان ، نرسیده به چهارراه دیلمان ، پلاک ۴۲۸ ، طبقه ۱ ؛ ۳۳۳۹۰۸۶۹

دفتر اسناد رسمی ۲۸ شهر ری : بزرگراه شهید رجایی ، خیابان سیزده آبان ، نبش کوچه امانی ، پلاک ۳۶ ، طبقه ۲ ؛ ۵۵۵۱۸۸۰۱  ۵۵۰۰۸۱۴۷

دفتر اسناد رسمی ۲۹ شهر ری : فداییان اسلام ، نبش خیابان ۳۵ متری امام حسین ، بالای عکاسی آبرنگ ، شماره ۳۴۴ ؛ ۵۵۹۵۶۲۶۳

دفتر اسناد رسمی ۳۳ شهر ری : میدان فرمانداری (شاملو) ، بلوار کمیل ، مجتمع ایران سیلندر ، بهار ۶ ، پلاک ۵۰ ؛ ۵۵۹۶۳۷۹۷  ۵۵۹۶۳۷۹۸

دفتر اسناد رسمی ۳۴ شهر ری : ابتدای جاده ورامین ، ایستگاه ظهیرآباد ، روبروی بانک تجارت ، ساختمان الوند ، ورودی اداری ، طبقه ۱ ، واحد ۵ ؛ ۵۵۹۶۲۹۰۲

دفتر اسناد رسمی ۳۵ شهر ری : ضلع شمال شرقی میدان معلم ، پایین بانک کشاورزی ، پلاک ۲۶۰ ؛ ۳۳۷۶۶۱۰۴

دفتر اسناد رسمی ۳۶ شهر ری : خیابان ۲۴ متری (زکریای رازی) ، بعد از سازمان آب ، روبروی خیابان محبتی (بابک) ، پلاک ۱۸۶ ، طبقه ۱ ؛ ۵۵۹۵۵۸۶۳

دفتر اسناد رسمی ۳۸ شهر ری : فداییان اسلام ، پل سیمان ، خیابان محمدی ، چهارراه خط آهن ، پلاک ۳۱۳ ؛ ۳۳۳۹۸۹۳۹

دفتر اسناد رسمی ۴۱ شهر ری : میدان نماز ، خیابان ۳۵ متری امام حسین ، نبش خیابان اسداللهی ، ساختمان شقایق ، پلاک ۱۹۶ ، طبقه ۱ ، واحد ۱ ؛ ۵۵۹۱۴۱۰۰

دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران