دفاتر اسناد رسمی منطقه ۶ تهران

آدرس دفاتر اسناد رسمی منطقه ۶ تهران به شرح زیر است: (دفاتر اسناد رسمی به ترتیب شماره دفتر مرتب شده‌اند)

 

شماره دفترآدرستلفن
دفتر اسناد رسمی ۲ تهرانخیابان انقلاب، مقابل لاله زار، ضلع شمالی، شماره ۵۱۷۸۸۸۲۹۹۱۰
۸۸۸۲۹۹۱۱
دفتر اسناد رسمی ۸ تهرانخیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان سی ام، پلاک ۲۴۲، طبقه ۱۸۸۷۲۲۸۶۳
دفتر اسناد رسمی ۱۵ تهرانمیدان فاطمی، خیابان گمنام، نبش کوچه ۲/۱۸۸۹۶۶۸۷۴
۸۸۹۵۰۷۶۳
دفتر اسناد رسمی ۱۹ تهرانخیابان سنایی، بالاتر از میدان سنایی، نبش خیابان نژادکی (کامکار)، پلاک ۸۲۸۸۸۲۶۶۴۹
۸۸۳۰۱۵۸۸
دفتر اسناد رسمی ۲۴ تهرانکریم‌خان زند، آبان شمالی (عضدی)، کوچه پزشک، ساختمان ۱۴، طبقه اول۸۸۹۰۸۴۵۷
۸۸۹۰۵۶۷۹
دفتر اسناد رسمی ۲۹ تهرانخیابان میرزای شیرازی، بالاتر از کریم‌خان، نبش کوچه ۲، شماره ۵۴۸۸۹۰۷۹۱۱
دفتر اسناد رسمی ۳۱ تهرانیوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، بین خیابان نهم و یازدهم، مقابل بانک سینا، پلاک ۶۱، طبقه اول۸۸۴۸۰۵۷۳
۸۸۴۸۰۵۷۴
دفتر اسناد رسمی ۳۲ تهرانخیابان کریم‌خان زند، نبش قرنی، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۹۶، طبقه چهار۸۸۸۳۵۶۰۷
۸۸۸۶۶۸۲۷
دفتر اسناد رسمی ۳۵ تهرانخیابان جمالزاده شمالی، بالاتر از چهارراه نصرت، پلاک ۳۸۶، طبقه اول۶۶۹۲۷۹۸۱
۶۶۹۲۶۲۴۶
دفتر اسناد رسمی ۴۷ تهرانخیابان سمیه، نبش فرصت، ساختمان ۱۲۹، واحد ۴۸۸۸۲۵۴۲۵
دفتر اسناد رسمی ۴۸ تهرانخیابان قائم مقام فراهانی، بین مطهری و بهشتی، ساختمان ۲۱۶، طبقه اول۸۸۷۱۱۲۷۴
دفتر اسناد رسمی ۵۴ تهرانخیابان میرزای شیرازی، مقابل پمپ بنزین، پلاک ۱۱۴، طبقه ۱، واحد ۲۸۸۸۹۵۵۷۱
۸۸۹۳۴۱۹۶
۸۸۹۳۴۱۹۷
دفتر اسناد رسمی ۶۷ تهرانمیدان فردوسی، خیابان قرنی، نبش سمیه، کوچه صراف زاده، پلاک ۱۸۸۳۱۶۹۵۴
دفتر اسناد رسمی ۸۹ تهرانمیدان هفت تیر، ضلع شمال غربی، ابتدای کوچه مازندرانی، پلاک ۴، طبقه اول۸۸۸۴۶۱۵۶
۸۸۸۳۷۰۲۷
دفتر اسناد رسمی ۹۶ تهرانخیابان کارگر شمالی، روبروی پمپ بنزین، ساختمان بانک اقتصاد نوین، پلاک ۳۴۸، طبقه دوم، واحد ۱۰۴۶۶۹۴۴۳۷۶
دفتر اسناد رسمی ۱۰۲ تهرانخیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، بین کوچه ۵ و ۶، پلاک ۱۸۶۷۸۸۳۳۳۰۸۳
دفتر اسناد رسمی ۱۱۷ تهرانخیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان مطهری، نبش کوچه نوروزی، پلاک ۱۹۶۵، طبقه سوم۸۸۹۰۹۵۱۵
دفتر اسناد رسمی ۱۱۹ تهرانبلوار کشاورز، روبروی وزارت جهاد کشاورزی، پلاک ۱۸۰، طبقه دوم، واحد ۳۸۸۹۷۶۴۳۸
دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ تهرانابتدای شهید گمنام، پلاک ۲۷، طبقه ۵ غربی۸۸۹۷۵۷۸۸
۸۸۹۸۸۱۴۵
دفتر اسناد رسمی ۱۳۱ تهرانخیابان کارگر شمالی، مقابل مرکز قلب (بیمارستان شریعتی)، نبش خیابان یکم، پلاک ۱۸۱۳۸۸۰۰۱۰۰۱
۸۸۰۲۲۵۵۵
۸۸۰۲۰۱۳۱
دفتر اسناد رسمی ۱۴۵ تهرانخیابان سمیه، تقاطع ایرانشهر، ساختمان ۱۱۵، طبقه ۳۸۸۸۲۴۱۵۷
۸۸۳۴۴۰۷۵
دفتر اسناد رسمی ۱۴۷ تهرانخیابان کارگر شمالی، پایین‌تر از چهارراه فاطمی، نبش کوچه هما، پلاک  ۲، طبقه اول۶۶۵۹۶۵۴۶
دفتر اسناد رسمی ۱۴۹ تهرانخیابان ولیعصر، بین مطهری و بهشتی، پلاک ۲۰۱۷۸۸۱۰۴۳۰۰
دفتر اسناد رسمی ۱۵۴ تهرانخیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان دهم، پلاک ۸۲، طبقه اول، واحد ۳۸۸۷۱۰۷۶۶
۸۸۷۱۴۶۶۲
دفتر اسناد رسمی ۱۷۵ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش کوچه گل، مجتمع گل، طبقه اول، واحد ۱۰۵۸۸۶۵۲۰۲۴
۸۸۶۵۲۰۲۵
دفتر اسناد رسمی ۱۸۰ تهرانخیابان بهشتی، تقاطع قائم مقام فراهانی، ضلع جنوب شرقی تقاطع، ساختمان ۴۰۲، واحد ۲۰۸۸۷۳۱۵۴۵
۸۸۷۳۶۵۵۹
دفتر اسناد رسمی ۱۸۳ تهرانخیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، چهارراه فرصت شیرازی، نبش خیابان گلبار، پلاک ۶، طبقه ۲۶۶۹۲۴۰۰۵
۶۶۹۲۲۸۴۷
دفتر اسناد رسمی ۱۹۱ تهرانمیدان آرژانتین، خیابان بخارست (احمد قصیر)، نبش هفتم، پلاک ۲۸، واحد اول (طبقه فوقانی بانک پاسارگاد)۸۸۷۰۲۲۵۶
۸۸۱۰۷۹۳۲
دفتر اسناد رسمی ۱۹۴ تهرانخیابان مطهری، بعد از میرزای شیرازی، پلاک ۳۷۸۸۸۸۲۱۴۴۷
۸۸۸۲۱۷۷۳
دفتر اسناد رسمی ۲۰۶ تهرانخیابان ولیعصر، مقابل خیابان بزرگمهر، ساختمان افشار، پلاک ۴۸۳، طبقه چهارم۶۶۴۱۷۳۵۵
دفتر اسناد رسمی ۲۱۹ تهرانخیابان ولیعصر، پایین‌تر از خیابان بهشتی، روبروی بیمارستان هاجر، پلاک ۲۰۷۳، طبقه اول۸۸۱۰۸۳۱۱
۸۸۷۱۷۱۹۷
۸۸۷۲۵۵۳۵
دفتر اسناد رسمی ۲۲۱ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، روبروی بیمارستان مهرگان، پلاک ۱۱۹۶۸۸۷۸۵۵۲۱
دفتر اسناد رسمی ۲۲۷ تهرانانتهای اسکندری شمالی، پلاک ۲۰۰، طبقه اول۶۶۴۳۲۱۸۲
دفتر اسناد رسمی ۲۳۱ تهرانخیابان نجات اللهی، خیابان سپند شرقی، شماره ۱۸، طبقه اول۸۸۸۹۲۳۳۱
دفتر اسناد رسمی ۲۳۴ تهرانیوسف آباد، بین خیابان نوزدهم و بیست و یکم، پلاک ۱۷۵۸۸۷۰۶۷۶۴
۸۸۷۰۶۸۸۹
دفتر اسناد رسمی ۲۳۶ تهرانخیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ، جنب بیمارستان کودکان تهران، ساختمان ۳۵، طبقه دوم۶۶۴۰۶۶۳۷
۶۶۹۵۲۰۴۶
دفتر اسناد رسمی ۲۳۸ تهرانخیابان کارگر شمالی، روبروی پارک لاله، کوچه میر۶۶۹۴۲۹۵۶
دفتر اسناد رسمی ۲۴۲ تهرانمیدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش چهاردهم، پلاک ۳۱۸۸۷۴۸۴۹۴
دفتر اسناد رسمی ۲۴۴ تهرانمیدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، بین فرصت شیرازی و نصرت، پلاک ۱۰۷۸، طبقه ۲۶۶۹۳۷۴۸۹
۶۶۴۳۳۵۱۰
دفتر اسناد رسمی ۲۷۱ تهرانیوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین چهل ستون و بیستون، ساختمان صبا، طبقه ۳، واحد ۹۸۸۱۰۷۳۷۵
دفتر اسناد رسمی ۲۸۲ تهرانکریم‌خان زند، خیابان میرزای شیرازی، روبروی بوستان، پلاک ۱۰۹، طبقه دوم، واحد ۵۸۸۳۴۵۶۴۰
۸۸۳۴۸۵۴۷
دفتر اسناد رسمی ۲۸۵ تهرانامیرآباد شمالی، بعد از مسجد حضرت امیر، ساختمان ناهید، طبقه همکف۸۸۶۳۳۶۰۷
دفتر اسناد رسمی ۲۹۷ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش کوچه امینی، پلاک ۲۳۷۴، طبقه ۲۸۸۷۷۸۷۸۴
۸۸۷۷۹۶۵۳
دفتر اسناد رسمی ۳۰۰ تهرانخیابان مطهری، ابتدای خیابان میرزای شیرازی شمالی، نبش کوچه نعیمی، پلاک ۲۸۸۷۱۷۷۱۸
دفتر اسناد رسمی ۳۰۹ تهرانخیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان پنجم، پلاک ۲۷، طبقه اول۸۸۷۱۳۰۹۳
۸۸۷۲۲۵۱۴
دفتر اسناد رسمی ۳۱۲ تهرانمیدان توحید، کوچه خودرو، پلاک ۳، طبقه فوقانی بانک کشاورزی۶۶۹۲۶۷۹۸
دفتر اسناد رسمی ۳۳۲ تهرانبلوار کشاورز، تقاطع کارگر، پلاک ۳۴۰، طبقه اول۶۶۴۲۹۸۹۸
دفتر اسناد رسمی ۳۴۵ تهرانمیدان آرژانتین، ابتدای بلوار بیهقی، روبروی فروشگاه شهروند، پلاک ۲۱۸۸۷۳۳۰۸۲
دفتر اسناد رسمی ۳۶۸ تهرانمیدان ولیعصر، ضلع جنوب شرقی، خیابان نصر، ساختمان ۶۳۷، طبقه ۳۸۸۹۴۴۵۲۴
۸۸۹۳۸۸۳۷
دفتر اسناد رسمی ۳۷۵ تهرانخیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، بین میدان کلانتری و فرهنگ، خیابان ۳۷، شماره ۳۴۵، طبقه ۱۸۸۰۶۴۰۴۲
۸۸۰۶۴۰۴۳
دفتر اسناد رسمی ۳۹۲ تهرانبلوار کریم‌خان زند، خیابان حافظ، نبش خیابان ورشو، پلاک ۶۵۳، طبقه اول۸۸۸۰۲۵۴۱
دفتر اسناد رسمی ۴۰۰ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، نرسیده به پارک ساعی، خیابان رفیعی (بیستم)، پلاک ۲۸، طبقه اول غربی۸۸۵۵۹۸۷۳
۸۸۷۲۷۸۹۸
۸۸۷۱۵۸۷۹
دفتر اسناد رسمی ۴۱۷ تهرانخیابان کارگر شمالی، نرسیده به جلال، روبروی مرکز قلب تهران، پلاک ۱۸۰۵۸۸۳۳۱۴۱۵
دفتر اسناد رسمی ۴۳۶ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه مریم، پلاک ۱۰۸۸۷۸۱۵۸۳
دفتر اسناد رسمی ۴۴۳ تهرانخیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک ۲۲۹، طبقه ۳، واحد ۳۸۸۹۷۲۹۸۱
دفتر اسناد رسمی ۴۵۴ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت، نرسیده به فاطمی، کوچه حمید صدر، پلاک ۶۱، واحد ۵۸۸۸۰۶۵۳۹
دفتر اسناد رسمی ۴۷۲ تهرانخیابان گاندی، تقاطع همت، نبش کوچه هشتم، پلاک ۶۴، طبقه ۳۸۸۷۹۱۷۲۰
دفتر اسناد رسمی ۴۷۵ تهرانخیابان فاطمی، بین سه‌راه کاج و میدان فاطمی، پلاک ۷۵۸۸۹۷۰۳۶۰
۸۸۹۶۷۱۲۵
دفتر اسناد رسمی ۴۸۳ تهرانمیدان فاطمی، خیابان جویبار، تقاطع زرتشت، ساختمان تکسان (پرده فروشان)، طبقه ۳، واحد ۱۱۸۸۸۹۰۱۸۱
۸۸۸۵۴۴۰۹
دفتر اسناد رسمی ۴۹۳ تهرانمیدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز (ضلع جنوبی)، پلاک ۱۴۸۸۹۰۰۶۷۰
۸۸۹۰۳۷۷۱
دفتر اسناد رسمی ۴۹۴ تهرانمیدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۲۸۸۷۷۴۵۶۷
دفتر اسناد رسمی ۵۲۹ تهرانیوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین ولیعصر و اسدآبادی، پلاک ۱۷، طبقه همکف۸۸۷۱۲۷۵۷
دفتر اسناد رسمی ۵۴۰ تهرانخیابان کارگر شمالی، ابتدای خیابان فاطمی غربی، ساختمان ۱۹۴، طبقه ۲۶۶۹۴۴۶۱۳
دفتر اسناد رسمی ۵۴۶ تهرانخیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت، کوچه نوربخش، پلاک ۹، واحد ۲۸۸۸۰۵۵۴۶
دفتر اسناد رسمی ۵۸۷ تهرانخیابان کریم‌خان زند، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک ۳۲۸۸۳۱۴۶۷۲
۸۸۳۱۴۶۷۳
دفتر اسناد رسمی ۵۹۴ تهرانخیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، نبش کوچه آزادگان، پلاک ۲۱۹۸۸۷۰۱۴۲۵
۸۸۷۱۲۴۶۵
دفتر اسناد رسمی ۶۰۵ تهرانبلوار بیهقی، بین خیابان ۶ و ۸، پلاک ۲، واحد ۲۸۸۷۵۰۴۱۵
دفتر اسناد رسمی ۶۰۷ تهرانخیابان ولیعصر، ابتدای فاطمی، کوی غزالی، پلاک ۶، طبقه همکف۸۸۸۹۱۴۲۶
۸۸۸۹۳۸۲۶
دفتر اسناد رسمی ۶۱۱ تهرانخیابان قرنی، نرسیده به کریم‌خان، خیابان کلانتری (غربی)، پلاک ۷۶، طبقه همکف۸۸۹۰۱۵۳۶
۸۸۸۰۳۵۷۲
دفتر اسناد رسمی ۶۲۰ تهرانخیابان فاطمی، مقابل درب شمالی سازمان آب، پلاک ۱۸۷، طبقه ۲۸۸۳۹۰۷۴۶
۸۸۳۹۰۵۶۱
دفتر اسناد رسمی ۶۲۸ تهرانخیابان فاطمی، میدان گلها، بلوار گلها، خیابان دوم غربی، پلاک ۴۸، طبقه همکف۸۸۰۱۲۲۸۷
دفتر اسناد رسمی ۶۴۸ تهرانخیابان بهشتی، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی، ساختمان ۴۲۴۸۸۷۲۷۷۰۵
دفتر اسناد رسمی ۶۵۷ تهرانمیدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، تقاطع لطفی، ساختمان ۳۵۸۸۳۱۵۲۶۸
برای مشاهده‌ی دفاتر اسناد رسمی سایر مناطق تهران اینجا کلیک نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *