نشانی دفاتر پلیس+۱۰ در تهران (دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی)

شما برای انجام امور اداری مربوط به گواهینامه، گذرنامه، اجرائیات و گواهی عدم خلافی خودرو، گواهی عدم سوء پیشینه، کارت سوخت و کارت پایان خدمت باید به یکی از دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه نمایید. در جدول زیر دفاتر پلیس+۱۰ تهران (دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی) براساس مناطق ۲۲ گانه تهران تفکیک شده‌اند. برای مشاهده‌ی نشانی دفاتر پلیس+۱۰ در هر منطقه، منطقه‌ی موردنظر خود را انتخاب کنید. این تقسیم‌بندی، با هدف دسترسی راحت‌تر شما به اطلاعات موردنیاز، توسط تهدونی انجام شده است. چنانچه موردی نیاز به بررسی دارد و یا نظر خاصی دارید که به بهبود خدمات تهدونی کمک خواهد کرد، از اینکه با ما به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

دفاتر پلیس+۱۰ مناطق ۲۲ گانه تهران

منطقه ۱ تهران

منطقه ۲ تهران

منطقه ۳ تهران

منطقه ۴ تهران

منطقه ۵ تهران

منطقه ۶ تهران

منطقه ۷ تهران

منطقه ۸ تهران

منطقه ۹ تهران

منطقه ۱۰ تهران

منطقه ۱۱ تهران

منطقه ۱۲ تهران

منطقه ۱۳ تهران

منطقه ۱۴ تهران

منطقه ۱۵ تهران

منطقه ۱۶ تهران

منطقه ۱۷ تهران

منطقه ۱۸ تهران

منطقه ۱۹ تهران

منطقه ۲۰ تهران

منطقه ۲۱ تهران

منطقه ۲۲ تهران