دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) منطقه ۱۰ تهران

خیابان آزادی ، چهارراه خوش ، جنب ایستگاه اتوبوس ، پلاک ۲۴۸ ، طبقه همکف ، روبروی روزنامه همشهری ؛ ۶۶۸۴۲۱۷۸ – ۶۶۸۴۲۱۷۹

خیابان قزوین ، دو راهی قپان ، پلاک ۹۴۹ ، طبقه فوقانی بانک مسکن ؛ ۵۵۷۸۸۲۴۱ – ۵۵۷۸۸۲۴۳ – ۵۵۷۸۸۲۴۲

مالک اشتر ، بین جیحون و کارون ، پلاک ۵۱۲ ؛ ۶۶۶۷۷۷۷۱ – ۶۶۶۷۷۷۷۲ – ۶۶۸۴۳۱۴۱

خیابان امام خمینی ، بین نواب و چهار راه رودکی ، پلاک ۴۴۷ ، طبقه اول ؛ ۶۶۸۹۱۳۷۹ – ۶۶۸۹۱۳۵۲ – ۶۶۸۹۱۳۵۳

خیابان آزادی ، خیابان جیحون ، بعد از چهارراه بهنود ، پلاک ۷۳۰ ، طبقه ۲ ؛ ۶۶۰۸۰۱۵۰ – ۶۶۰۸۰۳۴۰ – ۶۶۰۸۰۱۸۰

دفاتر پلیس +۱۰ سایر مناطق تهران