دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) منطقه ۱۵ تهران

خیابان نبرد جنوبی ، بلوار شهید ده حقی ، چهار راه دانشگاه ، بلوار شاهد ، نبش نصر ۲ ، پلاک ۲ ؛ ۳۳۴۳۳۸۰۲ – ۳۳۴۳۴۰۰۹

خیابان شوش شرقی ، بین ارج و شقاقی ، جنب درمانگاه رازی ، پلاک ۱۷۴ ، طبقه اول ؛ ۵۵۰۴۱۲۲۰ – ۵۵۰۴۱۲۳۰ – ۵۵۰۴۱۲۴۰

۲۰ متری افسریه ، بین ۱۵ متری سوم وچهارم ، پلاک ۳۳۷ ، طبقه اول ؛ ۳۳۸۱۲۳۷۰

سه راه افسریه ، خیابان خاوران ، روبروی پایانه مسافری ، پلاک ۱۶۲ ؛ ۳۳۶۵۷۱۳۴

خاوران ، مشیریه ، میدان آقانور ، خیابان مزینانی (۳۰ متری صالحی) ، نبش کوچه ۹ شرقی ، ساختمان عرشیا ، پلاک ۴۱۵ ، طبقه ۲ ؛ ۳۳۴۷۱۴۴۹

افسریه ، بلوار قصر فیروزه ، اول ۲۰ متری قائم ، نبش کوچه شهید عطایی یکم ، پلاک ۲۴۹ ؛ ۳۳۶۵۵۱۹۲ – ۳۳۶۵۵۱۹۳

خیابان خاوران (غرب به شرق) ، بعد از اتوبان امام علی ، نبش کوچه خوش نباش ، ساختمان نوسازان جنوب شرق تهران ، پلاک ۵۴۴ ؛ ۳۳۷۲۰۹۵۵ – ۳۳۷۲۰۹۰۷

دفاتر پلیس +۱۰ سایر مناطق تهران