دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) منطقه ۱۶ تهران

خیابان رجایی ، ایستگاه ورزشگاه ، مقابل درمانگاه اطمینان ، پلاک ۳۶۷ ؛ ۵۵۰۵۵۴۴۹ – ۵۵۰۵۵۴۴۸ – ۵۵۳۳۹۸۰۰

نازی آباد ، خیابان مدائن ، خیابان یاسری ، پلاک ۵ ؛ ۵۵۳۳۵۶۴۰ – ۵۵۰۸۱۴۵۱ – ۵۵۰۸۱۷۳۰

فلکه اول خزانه ، خیابان شهید فراهانی ، پلاک ۴ ، طبقه اول ؛ ۵۵۱۸۹۰۹۳ – ۵۵۱۸۹۰۹۴

میدان راه آهن ، جوادیه ، ابتدای ۲۰ متری ، روبروی بانک پاسارگاد ، نبش کوچه شهید عباس اوغلی ، پلاک ۱۶ ، طبقه اول ؛  ۵۵۴۶۲۷۰۱ – ۵۵۴۶۲۷۰۲ – ۵۵۴۶۲۷۰۴

دفاتر پلیس +۱۰ سایر مناطق تهران