دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) منطقه ۱۷ تهران

میدان ابوذر ، ۲۰ متری ابوذر ، مقابل مسجد جامع ابوذر، پلاک ۵۳۴ ؛ ۵۵۱۴۲۸۳۰ – ۵۵۱۴۲۸۳۱ – ۵۵۱۴۲۸۳۲

دفاتر پلیس +۱۰ سایر مناطق تهران