دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) منطقه ۲۲ تهران

ضلع شمال غربی میدان المپیک ، درب حیاط مسجد ، پشت ایستگاه پلیس ؛ ۴۴۷۶۵۰۹۱ – ۴۴۷۶۵۰۹۲

شهرک راه آهن ، خیابان ۲۴ متری هوانیروز ، جنب مجتمع نیلوفر، خیابان دنای غربی ، مرکز تجاری نیلوفر ، طبقه ۲ ؛ ۴۴۷۴۰۸۵۵ – ۴۴۷۴۰۸۵۶ – ۴۴۷۴۰۸۵۷

دفاتر پلیس +۱۰ سایر مناطق تهران