دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) منطقه ۹ تهران

مهرآباد جنوبی ، خیابان شمشیری ، خیابان دانشگاه هوایی جنوبی ؛ ۶۶۶۸۹۳۹۰

خیابان ۲۱ متری جی ، خیابان هاشمی ، روبروی مسجد علی اکبر ، کوچه شهید محمدی پور ، پلاک ۳ ؛ ۶۶۰۵۲۵۰۹ – ۶۶۰۵۵۳۶۸ – ۶۶۰۵۱۹۹۸

دفاتر پلیس +۱۰ سایر مناطق تهران