دفاتر خدمات الکترونیک شهر منطقه ۱۰ تهران

کد ۱۰۰۱ : خیابان جیحون، بین خیابان مرتضوی و کمیل، نبش کوچه ازلی تاش، پلاک ۲، طبقه ۲ ؛ ۶۶۳۵۱۵۷۲

کد ۱۰۰۲ : خیابان مرتضوی، بین نواب و رودکی، نبش کوچه یزدی، پلاک ۹۴ ؛ ۶۶۸۴۵۱۹۱

کد ۱۰۰۳ : خیابان آزادی، تقاطع آذربایجان، جنب بانک سپه، پلاک ۱۰۵۴ ؛ ۶۶۱۵۶۴۹۶ – ۶۶۱۵۶۴۸۲

دفاتر خدمات الکترونیک شهر سایر مناطق تهران