دفاتر خدمات الکترونیک شهر منطقه ۱۴ تهران

تبلیغ در تهدونی بانک اطلاعات شهری و کسب و کارهای تهران

کد ۱۴۰۱ : میدان شهدا، خیابان پیروزی، روبروی درب تسلیحات، پلاک ۹۴۲، طبقه اول ؛ ۳۳۳۵۴۴۱۷

کد ۱۴۰۲ : بزرگراه محلاتی، خیابان دهم فروردین، میدان امام مجتبی، خیابان لرستان، پلاک ۲ ؛ ۳۳۰۵۹۳۷۶

کد ۱۴۰۳ : پیروزی، بلوار ابوذر، پل دوم به سمت اتوبان افسریه، پلاک ۱۰ ؛ ۳۳۱۰۷۹۹۳

کد ۱۴۰۵ : پیروزی، ابوذر جنوبی، صدمتر پایین تر از زمزم، سرای محله آهنگ شرقی، واحد ۱ غربی ؛ ۳۶۰۵۱۵۱۹

کد ۱۴۰۶ : خیابان پیروزی، خیابان افراسیابی، روبروی لادن غربی، پلاک ۴۷۲ ؛ ۷۷۴۸۸۷۸۳

دفاتر خدمات الکترونیک شهر سایر مناطق تهران