دفاتر خدمات الکترونیک شهر منطقه ۱۷ تهران

تبلیغ در تهدونی بانک اطلاعات شهری و کسب و کارهای تهران

کد ۱۷۰۱ : خیابان ابوذر، نرسیده به میدان مقدم، پلاک ۱۵۳، طبقه اول ؛ ۵۵۶۷۵۳۶۲ – ۵۵۶۷۵۳۶۰

کد ۱۷۰۲ : انتهای امامزاده حسن، اول ۲۰ متری، یافت آباد شرقی، کوچه پور زارع، پلاک ۷۹، مجتمع پارسیان ؛ ۶۶۶۰۲۴۰۰

کد ۱۷۰۳ : خیابان ابوذر ، خیابان بهبودی ، پلاک ۲۶۰ نبش کوچه سوم تلفن : ۴۹-۵۵۱۴۹۳۴۸

دفاتر خدمات الکترونیک شهر سایر مناطق تهران