دفاتر خدمات الکترونیک شهر منطقه ۱۸ تهران

کد ۱۸۰۱ : بلوار معلم، نبش سه راه بنفشه ؛ ۶۶۲۴۴۹۶۰

کد ۱۸۰۲ : شهرک ولیعصر، خیابان بهرامی، جنب شهرداری منطقه ۱۸ ؛ ۶۶۲۱۸۱۹۳

کد ۱۸۰۳ : یافت آباد، میدان معلم، ابتدای خیابان حیدری شمالی، روبروی مجتمع قضایی شهید مطهری ؛ ۶۶۳۲۶۸۰۳

کد ۱۸۰۵ : خیابان فتح، نرسیده به انبار ویتانا، ساختمان ۱۱۰، پلاک ۷۲۶، طبقه ۱ ؛ ۶۶۲۶۸۸۳۹ – ۶۶۲۶۸۷۷۴

دفاتر خدمات الکترونیک شهر سایر مناطق تهران