دفاتر خدمات الکترونیک شهر منطقه ۱۹ تهران

کد ۱۹۰۱ : خانی آباد نو، خیابان میعاد شمالی، کوی شهید صفری (۱۷)، پلاک ۱۲ ؛ ۵۵۵۲۷۲۶۲

کد ۱۹۰۲ : سه راه شریعتی، خیابان ابوریحان، دور فلکه ابوریحان، پلاک ۱ ؛ ۴-۵۵۸۸۴۲۰۳

کد ۱۹۰۳ : اتوبان شهیدکاظمی، خیابان شکوفه غرب، خیابان شهید ورامینی، مجتمع خلیج فارس، پلاک ۲۵، طبقه ۱ ؛ ۷-۵۵۸۸۳۵۷۶

کد ۱۹۰۴ : خانی آباد نو، خیابان میعاد جنوبی، بین کوچه ۶۶ و ۶۸، پلاک ۸۷ ؛ ۵۵۵۳۶۵۶۱ – ۵۵۵۳۵۰۰۹

دفاتر خدمات الکترونیک شهر سایر مناطق تهران