دفاتر خدمات الکترونیک شهر منطقه ۲۲ تهران

کد ۲۲۰۲ : شهرک راه آهن، بلوار امیرکبیر، بلوار گلها، نبش یاس ۵ ؛ ۷-۴۴۷۳۷۳۷۵

کد ۲۲۰۳ : شهرک گلستان، تقاطع امیرکبیر و هاشم زاده، قطعه ۲۲۱ هوا نیروز، طبقه همکف ؛ ۴۴۷۳۳۸۳۱

کد ۲۲۰۴ : شهرک شهید باقری، خیابان بهارستان، جنب پارکینگ شهرداری منطقه ؛ ۳-۴۴۷۴۲۰۴۱

کد ۲۲۰۵ : میدان المپیک، خیابان ۲۷، پلاک ۲۳، طبقه اول ؛ ۴۴۱۵۳۶۲۴

دفاتر خدمات الکترونیک شهر سایر مناطق تهران