دفاتر خدمات پستی منطقه ۱۳ پستی تهران

دفاتر خدمات پستی واقع در منطقه ۱۳ پستی تهران به شرح زیر می باشند:

 1. باجه مرکزی: چهارراه لشگر، ساختمان مکانیزه ؛ ۶۶۴۵۰۰۴۹
 2. دفتر شهید یوسفیان: خیابان انقلاب، خیابان شهدای ژاندارمری ؛ ۶۶۹۵۲۲۶۰
 3. دفتر قصرالدشت: خیابان دامپزشکی، خیابان ناصری، پلاک ۱۰۰ ؛ ۶۶۸۳۹۵۹۰
 4. دفتر پاستور: میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی ؛ ۶۶۴۰۹۱۵۳
 5. دفتر پاسداران: تهرانسر، خیابان طهماسبی، پلاک ۴۵ ؛ ۴۴۵۰۶۶۰۰
 6. دفتر والفجر: بزرگراه فتح، بعد از کارخانه شیر پاک ؛ ۶۶۸۰۸۸۶۶
 7. دفتر مالک اشتر: خیابان مالک اشتر، بین جیحون و کارون، پلاک ۵۰۶ ؛ ۶۶۸۳۰۵۳۵
 8. دفتر رازی: خیابان ولیعصر، میدان رازی ؛ ۵۵۳۸۷۵۵۵
 9. شهرک فکوری: بلوک ۱۷ شهرک فکوری ؛ ۴۴۶۴۲۲۲۹
 10. پل امامزاده معصوم: خیابان قزوین، عبید زاکانی، خیابان مهدوی، پلاک ۸۸ ؛ ۵۵۷۰۰۸۶۹
 11. شهرک اکباتان: فاز ۱ شهرک اکباتان، بازارچه ۶ ؛ ۴۴۶۶۴۲۷۵
 12. دانشگاه هوایی: خیابان شمشیری، خیابان امام محمدباقر ؛ ۶۶۱۹۳۵۸۶
 13. ایران خودرو: جاده مخصوص کرج، خیابان شهدای ایران خودرو ؛ ۴۸۲۲۲۰۸۰
 14. جوادیه: خیابان ۱۰ متری جوادیه ؛ ۵۵۴۶۲۲۵۶
 15. دفتر آزادی: خیابان آزادی، بین جیحون و آذربایجان ؛ ۶۶۰۱۷۹۶۶
 16. واحد ۱۹۳: چهارراه لشگر، ساختمان مکانیزه ؛ ۶۶۴۰۵۵۵۵
 17. واحد امانات خارجه: چهارراه لشگر، ساختمان مکانیزه ؛ ۶۱۹۲۹۳۳۶
 18. واحد ایساکو: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص، شرکت ایساکو ؛ ۴۴۹۰۴۳۸۹
 19. واحد پلمب دفاتر: چهارراه لشگر، ساختمان مکانیزه ؛ ۶۶۴۵۰۰۴۵
 20. واحد روزنامه رسمی: چهارراه لشگر، ساختمان مکانیزه ؛ ۶۶۴۵۰۰۴۹
اطلاعات سایر مناطق پستی تهران