دفاتر خدمات پستی منطقه ۱۸ پستی تهران

دفاتر خدمات پستی واقع در منطقه ۱۸ پستی تهران به شرح زیر می باشند:

  1. باجه مرکزی: شهر ری ، خیابان زکریای رازی (۲۴متری) ؛ ۵۵۹۰۵۴۱۳
  2. آقا بابایی: میدان بازار دوم نازی آباد ؛ ۵۵۰۸۱۳۷۱
  3. باقرشهر: شهر ری، باقر شهر، خیابان موسی بن جعفر ؛ ۵۵۲۰۲۵۳۵
  4. بعثت: خزانه، بخارایی، خیابان تقوی ؛ ۵۵۰۹۱۲۲۱
  5. سیزده آبان: رجائی، کوی سیزده آبان، جنب کلانتری ؛ ۵۵۰۰۰۸۷۵
  6. شیخ صدوق: شهر ری، خیابان فدائیان اسلام، سه راه ورامین ؛ ۵۵۹۰۰۶۰۵
  7. مرقد امام: مرقد امام خمینی، جنب حرم ؛ ۵۵۲۰۳۸۰۱
  8. شهید مدرس: شهر ری، میدان سوریان (شهرداری) ؛ ۵۵۹۰۵۰۵۱
  9. نازی آباد جنوبی: چهارصد دستگاه، بلوک ۸ ؛ ۵۵۰۱۰۱۸۸
  10. یاخچی آباد: خیابان بهمن‌یار، روبروی بیمارستان مفرح ؛ ۵۵۰۲۱۱۰۰
اطلاعات سایر مناطق پستی تهران