دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۱ تهران

دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۱ تهران به شرح زیر می‌باشند:


۷۲-۱۶-۱۰۰۱ خیابان ولیعصر، ایستگاه اتوبوس جامی، پلاک ۱۰۵۰، طبقه ۱، واحد جنوبی ؛ ۰۲۱۶۶۹۵۱۳۸۶


۷۲-۱۶-۱۰۱۰ خیابان حافظ، بازار موبایل ایران، طبقه زیر همکف ؛ ۰۲۱۶۶۳۴۷۰۳۰


۷۲-۱۶-۱۰۷۳ خیابان جمهوری، تقاطع ابوریحان، نبش خیابان کشور دوست، ساختمان ابوریحان، طبقه همکف، واحد ۵ ؛ ۰۲۱۶۶۹۵۹۳۴۱


۷۲-۱۶-۱۱۰۴ خیابان جمهوری، نرسیده به پل حافظ، پاساژ جمهوری ؛ ۰۲۱۶۶۷۱۹۱۹۰


۷۲-۱۶-۱۱۵۱ خیابان ولیعصر، بعد از امیراکرم، ابتدای کوچه ماه، پلاک ۱۴، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۶۶۴۹۵۲۶۲


۷۲-۱۶-۱۱۶۳ خیابان اسکندری جنوبی، بعد از شکوفه، پلاک ۳۵۶ ؛ ۰۲۱۶۶۳۶۷۴۶۱


۷۲-۱۶-۱۲۱۹ میدان راه آهن، نبش شوش غربی، پلاک ۷۳۳ ؛ ۰۲۱۵۵۶۶۴۷۸۳


۷۲-۱۶-۱۲۵۲ خیابان حافظ، نرسیده به تقاطع جمهوری، جنب بیمارستان نجمیه، پلاک ۲۰۸ ؛ ۰۲۱۶۶۷۳۹۱۸۱


۷۲-۱۶-۱۳۲۳ خیابان جمهوری، بین گلشن و باستان، پلاک ۱۴۷۶، طبقه ۱، واحد ۲ ؛ ۰۲۱۶۶۹۱۶۸۳۷


۷۲-۱۶-۱۳۲۹ خیابان هلال احمر، بعد از چهارراه عباسی، مجتمع تجاری اداری مهدی، طبقه اول، واحد ۱ ؛ ۰۲۱۵۵۶۸۳۷۵۳


۷۲-۱۶-۱۳۳۶ خیابان ولیعصر، پایین‌تر از جمهوری، بعد از ساختمان کشمیر، نبش میلانی، پلاک ۱۲۲۷، واحد ۱ ؛ ۰۲۱۶۶۹۵۷۶۵۰


۷۲-۱۶-۱۵۷۴ میدان راه آهن، ابتدای خیابان ولیعصر، روبروی شهرداری ناحیه ۴، پلاک ۴۲ ؛ ۰۲۱۵۵۳۶۶۵۲۶


۷۲-۱۶-۱۵۷۹ خیابان ولیعصر، بالاتر از مهدیه تهران، نبش کوچه شهید مصطفی برزگر، پلاک ۳۸۳ ؛ ۰۲۱۵۵۳۹۳۷۱۲


۷۲-۱۶-۱۶۵۹ خیابان جمهوری، بعد از خیابان اسکندری، پلاک ۱۵۳۸ ؛ ۰۲۱۶۶۵۹۳۸۳۴


۷۲-۱۶-۱۶۶۷ خیابان ولیعصر، پل امیر بهادر، پاساژ دادرس، واحد ۱۰۷ ؛ ۰۲۱۵۵۳۷۸۳۸۳


۷۲-۱۶-۱۷۰۹ خیابان جمهوری، خیابان باستان جنوبی، نرسیده به کمالی، پلاک ۲۷ ؛ ۰۲۱۶۶۹۲۸۱۱۱


۷۲-۱۶-۱۷۳۰ خیابان انقلاب، پیچ شمیران، پلاک ۴۰۰، طبقه ۱، واحد ۳ ؛ ۰۲۱۷۷۶۲۶۷۳۰


۷۲-۱۶-۱۷۶۷ خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه مختاری، پلاک ۱۱۷ ؛ ۰۲۱۵۵۴۸۳۱۲۱


۷۲-۱۶-۱۷۹۶ خیابان کمیل، بعد از نواب، جنب پارک رودکی، پلاک ۵۴ ؛ ۰۲۱۵۵۴۱۳۴۳۱


۷۲-۱۶-۱۸۴۳ میدان جمهوری، خیابان جمهوری، نرسیده به اسکندری، پلاک ۱۴۰۷ ؛ ۰۲۱۶۶۵۶۹۴۰۲


۷۲-۱۶-۱۸۴۸ خیابان کارگر جنوبی، نبش چهارراه لشگر، پلاک ۲۳۶، طبقه اول ؛ ۰۲۱۵۵۳۷۱۷۰۹


۷۲-۱۶-۱۹۰۱ خیابان جمهوری، بین ابوریحان و دانشگاه، کوچه فرزاد، پلاک ۱۲ ؛ ۰۲۱۶۶۴۹۱۲۶۹


۷۲-۱۶-۱۹۱۴ خیابان کارگر جنوبی، نبش لبافی نژاد، پلاک ۱۲۱۳، طبقه اول ؛ ۰۲۱۶۶۴۱۸۹۴۷


۷۲-۱۶-۲۰۱۴ خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان رازی، بن بست قوام پارسا، پلاک ۱ ؛ ۰۲۱۵۵۳۶۱۴۷۴


۷۲-۱۶-۲۰۴۹ خیابان حافظ جنوبی، خیابان جامی، خیابان میردامادی، نبش کوچه قلی خانی، پلاک ۲ ؛ ۰۲۱۶۶۷۱۳۳۴۲


۷۲-۱۶-۲۰۹۸ میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، نبش روانمهر، پلاک ۱۶۸، طبقه اول ؛ ۰۲۱۶۶۹۶۶۴۳۱


۷۲-۱۶-۲۱۳۸ خیابان آزادی، نرسیده به میدان انقلاب، خیابان نوفلاح، پلاک ۵۷، واحد ۱ و ۲ ؛ ۰۲۱۶۶۵۷۲۲۷۸


۷۲-۱۶-۲۱۴۴ میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۸۵، طبقه اول ؛ ۰۲۱۶۶۴۶۴۶۱۵


۷۲-۱۶-۲۲۴۸ میدان رازی، خیابان هلال احمر، نبش خیابان انبار نفت، بن بست اول، پلاک ۲، طبقه ۲ ؛ ۰۲۱۵۵۶۴۸۸۲۷


۷۲-۱۶-۲۲۵۶ خیابان کارگر جنوبی، چهارراه آذربایجان، پلاک ۱۰۷۵ ؛ ۰۲۱۶۶۴۱۱۱۸۰


دفاتر پیشخوان دولت سایر مناطق تهران