دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۲ تهران

دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۲ تهران به شرح زیر می‌باشند:


۷۲-۱۶-۱۰۴۳ میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، نرسیده به چهارراه آبسردار، پلاک ۱۸۱ ؛ ۰۲۱۷۷۶۲۱۴۶۹


۷۲-۱۶-۱۰۴۸ انتهای خیابان وحدت اسلامی، نرسیده به سه راه شوش، نبش خیابان شهید خسرو باقری جدی، پلاک ۲۵ ؛ ۰۲۱۵۵۶۲۴۶۴۶


۷۲-۱۶-۱۱۴۱ خیابان خراسان، روبروی مسجد فومنی، ساختمان مهد قرآن، پلاک ۲۰۲ ؛ ۰۲۱۳۳۵۴۵۷۰۲


۷۲-۱۶-۱۱۹۲ خیابان مصطفی خمینی، پایین‌تر از چهارراه سیروس، نبش کوچه شهید بالاگر، پلاک ۶۹، طبقه اول ؛ ۰۲۱۳۳۱۳۳۳۳۳


۷۲-۱۶-۱۲۱۰ خیابان پانزده خرداد، ابتدای خیابان ناصرخسرو، پاساژ معطر ؛ ۰۲۱۳۳۹۹۱۰۴۸


۷۲-۱۶-۱۲۲۰ بازار بزرگ، سرای آزادی، طبقه ۲، واحد ۱۲۴ ؛ ۰۲۱۵۵۶۲۹۲۳۰


۷۲-۱۶-۱۲۷۸ خیابان ۱۷ شهریور جنوبی، ابتدای شوش شرقی، جنب بانک صادرات، پلاک ۳ ؛ ۰۲۱۳۳۵۲۲۹۴۴


۷۲-۱۶-۱۲۹۶ چهارراه سرچشمه، خیابان مصطفی خمینی، پلاک ۶۸۹، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۳۳۱۳۴۱۰۰


۷۲-۱۶-۱۳۷۶ خیابان وحدت اسلامی، ایستگاه فرهنگ، بین بازارچه وزیر دفتر و بازارچه نو، پلاک ۵۷۳ ؛ ۰۲۱۵۵۶۰۳۹۹۹


۷۲-۱۶-۱۳۹۶ خیابان ری، نرسیده به امین حضور (خیابان امیر کبیر)، کوچه بهرون، نبش خیابان ایران و کوچه قوامی، پلاک ۳۷ ؛ ۰۲۱۳۳۱۳۹۵۹۵


۷۲-۱۶-۱۴۷۹ مولوی، ایستگاه سعادت، نبش کوچه مرشد مهدی، مجتمع امیر، طبقه ۱، واحد ۱ ؛ ۰۲۱۵۵۵۹۱۰۴۲


۷۲-۱۶-۱۴۸۸ خیابان خیام، روبروی پاچنار، پلاک ۶۶۴، طبقه اول ؛ ۰۲۱۵۵۶۰۵۵۹۶


۷۲-۱۶-۱۵۳۲ خیابان جمهوری، تقاطع سی تیر، ساختمان ایفل، پلاک ۶۵۴، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۶۶۷۳۰۶۰۸


۷۲-۱۶-۱۵۳۵ خیابان ناصر خسرو، داخل کوچه مروی، پلاک ۹۳، طبقه اول ؛ ۰۲۱۳۳۹۳۲۱۲۱


۷۲-۱۶-۱۵۴۵ خیابان ۱۷ شهریور، پایین‌تر از پل آهنگ، مقابل بانک ملی، پلاک ۹۰۲ ؛ ۰۲۱۳۳۱۳۷۶۷۱۲


۷۲-۱۶-۱۵۵۱ شوش شرقی، نبش خیابان شهید رحیم پیمانی، پلاک ۴۰۵ ؛ ۰۲۱۳۳۵۰۹۹۲۷


۷۲-۱۶-۱۷۰۷ میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریور، بن بست افشار، پلاک ۱ ؛ ۰۲۱۳۳۵۱۲۹۵۴


۷۲-۱۶-۱۷۲۴ خیابان وحدت اسلامی، پایین‌تر از خیابان ابوسعید، پلاک ۷۵۷، طبقه اول ؛ ۰۲۱۵۵۱۵۳۲۷۳


۷۲-۱۶-۱۸۱۴ میدان امام خمینی، داخل ایستگاه مترو، ورودی باب همایون، واحد ۵ و ۱۰ ؛ ۰۲۱۳۳۹۹۷۶۶۷


۷۲-۱۶-۱۹۶۶ خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، نرسیده به چهارراه سخایی، پلاک ۳۰، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۶۶۷۶۱۷۳۴


۷۲-۱۶-۲۰۲۸ میدان شهدا، جنب سینما شکوفه، پاساژ نور، طبقه دوم، واحد ۲ ؛ ۰۲۱۳۳۱۲۰۱۹۵


۷۲-۱۶-۲۰۴۱ میدان امام حسین، خیابان ۱۷ شهریور، پایین‌تر از چهارراه صفا، پلاک ۱۸۱۶ ؛ ۰۲۱۷۷۶۵۰۸۹۰


۷۲-۱۶-۲۱۵۱ خیابان ۱۵ خرداد، نبش چهارراه گلوبندک، پلاک ۸۲۸، طبقه ۳ ؛ ۰۲۱۵۵۶۰۴۶۹۶


۷۲-۱۶-۲۲۱۸ خیابان ری، روبروی خیابان خراسان، کوچه شهید شمس، پلاک ۱۰، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۳۳۵۵۷۱۷۸


دفاتر پیشخوان دولت سایر مناطق تهران