دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۳ تهران

دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۳ تهران به شرح زیر می‌باشند:


۷۲-۱۶-۱۱۱۴ خیابان دماوند، ایستگاه ابوریحان، پلاک ۴۱۶، طبقه همکف، واحد ۱ ؛ ۰۲۱۷۷۹۸۳۷۳۷


۷۲-۱۶-۱۱۸۸ خیابان سی متری نیروی هوایی، نبش خیابان ۶/۲۷ ؛ ۰۲۱۷۷۴۲۱۱۶۰


۷۲-۱۶-۱۲۹۳ میدان امام حسین، خیابان ۱۷ شهریور، پاساژ محسن، طبقه زیرزمین، واحد ۹ ؛ ۰۲۱۷۷۵۰۵۸۵۹


۷۲-۱۶-۱۳۴۳ سی متری نیروی هوایی، پایین‌تر از ایستگاه مدرسه، پلاک ۲۹۴ ؛ ۰۲۱۷۷۴۸۹۲۰۷


۷۲-۱۶-۱۷۶۸ خیابان دماوند، خیابان بلال حبشی، پلاک ۲۲۶ ؛ ۰۲۱۷۷۴۸۴۰۶۳


۷۲-۱۶-۱۸۲۱ خیابان دماوند، خیابان سی متری نیروی هوایی، پلاک ۴۶ ؛ ۰۲۱۷۷۴۶۹۹۳۹


۷۲-۱۶-۱۸۵۶ تهران نو، میدان امامت، ضلع شرقی میدان، شماره ۴، واحد ۷ ؛ ۰۲۱۷۷۹۸۴۹۶۹


۷۲-۱۶-۱۹۲۵ میدان امام حسین، خیابان صفا شرقی، پلاک ۳۳ ؛ ۰۲۱۳۳۳۴۱۲۷۹


۷۲-۱۶-۲۰۲۹ خیابان پیروزی، کوچه حمام فیروزه، پلاک ۱، طبقه اول ؛ ۰۲۱۳۳۳۲۱۱۸۵


۷۲-۱۶-۲۱۰۹ خیابان پیروزی، خیابان پنجم نیرو هوایی، بعد از فلکه اول، پلاک ۹۲، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۷۷۱۷۳۵۳۷


دفاتر پیشخوان دولت سایر مناطق تهران