دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۴ تهران

دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۴ تهران به شرح زیر می‌باشند:


۷۲-۱۶-۱۱۰۷ اتوبان شهید محلاتی، خیابان دهم فروردین، خیابان شهید کیانی، پلاک ۱۴ ؛ ۰۲۱۳۳۴۳۱۰۰۰


۷۲-۱۶-۱۱۱۷ خیابان پیروزی، روبروی خیابان بیمارستان فجر، پلاک ۶۳۴ ؛ ۰۲۱۳۳۳۱۵۵۵۱


۷۲-۱۶-۱۱۳۴ خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، نبش خیابان سیرجان، پلاک ۷۰، طبقه اول ؛ ۰۲۱۳۳۳۱۵۴۶۵


۷۲-۱۶-۱۳۳۰ ابتدای خاوران، روبروی ایستگاه مخبر (عارف)، نبش کوچه یزدانی، پلاک ۴۲۳ ؛ ۰۲۱۳۳۷۰۲۶۲۱


۷۲-۱۶-۱۳۴۲ خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، روبروی سازمان آب، پلاک ۳۰۵، طبقه دوم ؛ ۰۲۱۳۳۱۰۶۵۰۹


۷۲-۱۶-۱۳۹۷ خیابان پیروزی، خیابان کریم شاهیان، پلاک ۹۸ ؛ ۰۲۱۳۳۱۰۱۲۳۰


۷۲-۱۶-۱۴۶۵ خیابان ۱۷ شهریور، خیابان ابن سینا، نبش کوچه ارشاد، پلاک ۳۴، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۳۳۳۴۹۳۲۴


۷۲-۱۶-۱۷۷۱ خیابان پیروزی، بلوار ابوذر، پایین‌تر از پل اول، بین کوچه اول و دوم شرقی، پلاک ۸۵۵ ؛ ۰۲۱۳۳۱۶۴۹۰۳


۷۲-۱۶-۱۸۰۷ خیابان پیروزی، خیابان نبرد، خیابان داوود‌آبادی غربی، نبش کوچه شهید فرید بیک حسنی، پلاک ۲۵۵ ؛ ۰۲۱۳۳۳۳۶۵۵۰


۷۲-۱۶-۱۸۸۴ خیابان پیروزی، جنب متروی نبرد، بازارموبایل شرق، طبقه اول ؛ ۰۲۱۳۳۳۳۳۷۰۳


۷۲-۱۶-۱۹۵۲ خیابان ۱۷ شهریور، پایین‌تر از میدان شهدا، نرسیده به کوچه محمود ایزدی، پلاک ۱۱۸۹، طبقه اول ؛ ۰۲۱۳۳۶۷۶۱۹۸


۷۲-۱۶-۱۹۵۴ میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، جنب اداره پست، پلاک ۱۴۱۵، طبقه زیرهمکف ؛ ۰۲۱۳۳۳۱۱۸۷۹


۷۲-۱۶-۲۰۲۷ خیابان پیروزی، نبش خیابان پرستار، میدان ۱۳ آبان، پلاک ۲۷۹، طبقه اول ؛ ۰۲۱۳۳۰۹۶۰۸۸


۷۲-۱۶-۲۰۷۲ پیروزی، خیابان دهم فروردین، خیابان داورزنی (شیوا سابق)، پلاک ۱۲۰، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۳۳۱۷۴۵۳۳


۷۲-۱۶-۲۰۷۴ بزرگراه شهید محلاتی، خیابان مخبر شمالی، پلاک ۵۰۱، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۳۳۱۷۷۴۲۰


۷۲-۱۶-۲۰۹۰ خیابان پیروزی، خیابان دهم فروردین، میدان تفحص، خیابان لرستان، نبش کوچه حنفی زاده، جنب پلاک ۵۳ ؛ ۰۲۱۳۳۰۸۱۳۳۳


۷۲-۱۶-۲۱۸۵ ۱۷ شهریور، اتوبان محلاتی، نبش ارجمندی، پلاک ۱۵۳، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۳۳۷۰۴۰۴۲


دفاتر پیشخوان دولت سایر مناطق تهران