دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۹ تهران

دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۱۹ تهران به شرح زیر می‌باشند:


۷۲-۱۶-۱۰۷۷ خانی آباد نو، خیابان میعاد، نرسیده به فلکه مرکزی، کوچه ۳۰، پلاک ۴ ؛ ۰۲۱۵۵۰۰۷۶۴۷


۷۲-۱۶-۱۱۴۲ خانی آباد نو، خیابان صمدی، روبروی پارک ۲۲ بهمن، پلاک ۱۰۸ ؛ ۰۲۱۵۵۱۰۱۴۸۹


۷۲-۱۶-۱۲۱۳ ابتدای خانی آباد نو، ابتدای خیابان لطیفی، پلاک ۲۸۰ ؛ ۰۲۱۵۵۵۰۶۸۰۲


۷۲-۱۶-۱۲۱۵ خانی آباد نو، خیابان صمدی، کوچه ۵۲، پلاک ۴۱، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۵۵۰۲۸۲۳۰


۷۲-۱۶-۱۲۸۷ خانی آباد نو، شهرک شریعتی، خیابان ماهان، جنب بستنی حاجی بابا، پلاک ۳۸۹، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۵۵۵۱۹۱۰۲


۷۲-۱۶-۱۵۱۹ بلوار شکوفه، خیابان رحمان، نبش خیابان بخشنده، پلاک ۳۵۹ ؛ ۰۲۱۵۵۸۵۷۳۸۶


۷۲-۱۶-۱۸۹۶ خیابان بهمنیار، روبروی بیمارستان مفرح، دفتر پستی یاخچی آباد ؛ ۰۲۱۵۵۰۱۴۵۷۱


۷۲-۱۶-۲۱۹۷ انتهای خیابان شکوفه، میدان ثارالله، خیابان طالقانی، خیابان نور، پلاک ۱۶۵، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۵۵۸۳۶۶۲۳


۷۲-۱۶-۲۲۱۹ بزرگراه سعیدی، خیابان طالقانی، بین سه راهی اول و دوم، پلاک ۵۸۴ ؛ ۰۲۱۵۵۸۵۹۸۸۸


۷۲-۱۶-۲۲۴۹ شهرک شریعتی، خیابان ماهان، نبش کوچه ۲۲، پلاک ۵۵۷ ؛ ۰۲۱۵۵۸۲۸۱۷۱


دفاتر پیشخوان دولت سایر مناطق تهران