دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۲۰ تهران

دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۲۰ تهران به شرح زیر می‌باشند:


۷۲-۱۶-۱۲۷۷ خیابان عروجی، جنب مسجد فیروزآبادی، پلاک ۸۶ ؛ ۰۲۱۵۵۹۵۱۵۲۳


۷۲-۱۶-۱۴۳۸ دولت آباد، بین فلکه دوم و سوم، خیابان مرادی، نبش کوچه ۱۸، پلاک ۲ ؛ ۰۲۱۳۳۷۷۵۰۵۰


۷۲-۱۶-۱۵۸۵ خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، خیابان شهید محمدی، پلاک ۱۲۲، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۳۳۷۴۰۶۲۴


۷۲-۱۶-۱۶۴۰ خیابان قم، روبروی مخابرات شهید منتظری، پلاک ۲۴۲ ؛ ۰۲۱۵۵۹۰۸۹۰۷


۷۲-۱۶-۱۷۶۲ خیابان غیوری، کوچه سنارا، پلاک ۳۹ ؛ ۰۲۱۳۳۷۶۱۸۲۲


۷۲-۱۶-۱۸۱۹ خیابان قم، خیابان کاشانی، ساختمان جانبازان، طبقه همکف، پلاک ۶ ؛ ۰۲۱۵۵۹۰۲۲۹۸


۷۲-۱۶-۱۸۴۰ میدان غیبی، نبش خیابان یزدان خواه، پلاک ۱۱۱ ؛ ۰۲۱۵۵۹۳۰۲۹۸


۷۲-۱۶-۱۹۶۰ ابن بابویه، خیابان میرعابدینی، خیابان شهید برادران محمدی، پلاک ۲ ؛ ۰۲۱۳۳۳۷۶۶۳۷


۷۲-۱۶-۲۱۱۷ میدان حضرت عبدالعظیم، ابتدای خیابان قم، مجتمع تجاری امید، طبقه اول ؛ ۰۲۱۵۵۹۷۶۸۲۳


۷۲-۱۶-۲۱۸۷ خیابان رازی، خیابان پیلغوش، پلاک ۶۵، واحد ۲ ؛ ۰۲۱۵۵۹۷۳۷۹۲


دفاتر پیشخوان دولت سایر مناطق تهران