دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۷ تهران

دفاتر پیشخوان دولت منطقه ۷ تهران به شرح زیر می‌باشند:


۷۲-۱۶-۱۰۰۳ خیابان دماوند، خیابان شهید کیائی، نبش کوچه شهید حمید درمان، پلاک ۲۰۶ ؛ ۰۲۱۷۷۵۷۲۷۲۸


۷۲-۱۶-۱۰۰۸ خیابان شهید بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک ۸۶، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۸۸۴۶۱۸۲۵


۷۲-۱۶-۱۰۲۵ ضلع غربی میدان سپاه، پلاک ۲۰۰، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۷۷۶۴۹۷۳۲


۷۲-۱۶-۱۰۲۷ خیابان بهشتی، نرسیده به خیابان سهروردی، خیابان آریا وطنی، پلاک ۲۰ ؛ ۰۲۱۸۸۷۳۹۲۹۵


۷۲-۱۶-۱۰۳۴ خیابان شهید نامجو، نرسیده به چهارراه عظیم پور، نبش کوچه مقدمی، پلاک ۳۴۵ ؛ ۰۲۱۷۷۶۰۸۳۷۴


۷۲-۱۶-۱۱۳۰ خیابان شریعتی، خیابان شهید قندی، پلاک ۳، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۸۸۵۰۲۶۴۲


۷۲-۱۶-۱۱۳۳ خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، پلاک ۳۴، واحد ۵ ؛ ۰۲۱۸۸۵۳۱۴۳۵


۷۲-۱۶-۱۲۳۲ خیابان مطهری، بعد از سلیمان خاطر، پلاک ۱۲۶، واحد ۱ ؛ ۰۲۱۸۶۰۷۰۹۶۳


۷۲-۱۶-۱۲۴۰ خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید خلیل حسینی، نبش کوچه فرهاد، پلاک ۱ ؛ ۰۲۱۸۸۵۳۳۲۹۵


۷۲-۱۶-۱۲۴۲ سهروردی، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۹، واحد ۱، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۸۸۵۱۱۷۶۱


۷۲-۱۶-۱۲۴۶ خیابان پلیس، بعد از خیابان مرودشت، نرسیده به خیابان اجاره دار، پلاک ۲۴۳، طبقه منفی یک ؛ ۰۲۱۸۸۱۴۵۳۸۶


۷۲-۱۶-۱۲۶۰ سهروردی شمالی، بالاتر از چهارراه کیهان، پلاک ۴۴۱، واحد یک، طبقه اول ؛ ۰۲۱۸۸۴۴۳۸۰۸


۷۲-۱۶-۱۳۰۸ میدان هفت تیر، نبش کوچه شریعتی، جنب فروشگاه یاس، پلاک ۲۹۹ ؛ ۰۲۱۸۸۳۱۶۴۵۰


۷۲-۱۶-۱۳۱۱ خیابان مطهری، خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره، پلاک ۲۰، طبقه اول ؛ ۰۲۱۸۸۸۱۲۲۰۲


۷۲-۱۶-۱۳۱۷ خیابان طالقانی، نرسیده به شریعتی، پلاک ۹ ؛ ۰۲۱۷۷۵۰۷۶۸۸


۷۲-۱۶-۱۳۱۹ خیابان شهید مدنی، تقاطع سبلان، خیابان طیرانی، پلاک ۳ ؛ ۰۲۱۷۷۱۵۹۷۷۶


۷۲-۱۶-۱۵۶۸ خیابان نامجو، میدان نامجو، خیابان پازوکی، پلاک ۱۲۳، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۷۷۵۷۲۸۴۵


۷۲-۱۶-۱۵۹۳ خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان گوهری، فروشگاه فرهنگیان منطقه هفت ؛ ۰۲۱۸۸۴۶۰۵۱۳


۷۲-۱۶-۱۵۹۶ جنوب غربی پل سیدخندان، بین شریعتی و سهروردی، خیابان میرمطهری، پلاک ۲۶ ؛ ۰۲۱۸۸۵۱۹۵۰۳


۷۲-۱۶-۱۶۴۲ خیابان شریعتی، بالاتر از سه‌راه طالقانی، پلاک ۲۵۴، واحد ۱ ؛ ۰۲۱۷۷۶۰۱۹۳۹


۷۲-۱۶-۱۶۷۳ شریعتی، خیابان پلیس، نبش خیابان ادیبی، پلاک ۲۹۵ ؛ ۰۲۱۸۸۴۸۳۶۴۵


۷۲-۱۶-۱۶۷۴ سهروردی جنوبی، نرسیده به مطهری، پلاک ۲۶۱، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۸۸۴۱۸۵۸۰


۷۲-۱۶-۱۶۹۶ میدان امام حسین، خیابان شهید برادران محمدی، پلاک ۴۶، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۷۷۶۲۵۸۸۲


۷۲-۱۶-۱۷۴۴ خیابان بهشتی، نبش خیابان مفتح، روبروی متروی بهشتی، پلاک ۲ ؛ ۰۲۱۸۸۵۳۰۸۸۰


۷۲-۱۶-۱۸۲۰ ضلع شمالی میدان امام حسین، جنب بانک صادرات، پاساژ شهرام ؛ ۰۲۱۷۷۶۲۴۳۱۴


۷۲-۱۶-۱۸۹۲ خیابان سهروردی شمالی، تقاطع هویزه، پلاک ۴۸۸ ؛ ۰۲۱۸۸۵۲۹۴۴۳


۷۲-۱۶-۱۸۹۴ سهروردی جنوبی، بالاتر از ملایری پور، روبروی منطقه هفت راهنمایی و رانندگی، پلاک ۲۰۱، طبقه اول ؛ ۰۲۱۸۸۴۰۲۹۷۴


۷۲-۱۶-۲۱۰۶ ضلع جنوب غربی پل سیدخندان، خیابان میرمطهری جنوبی، پلاک ۷۲، طبقه همکف ؛ ۰۲۱۸۸۵۳۵۸۶۷


۷۲-۱۶-۲۱۶۹ خیابان انقلاب، خیابان بهار جنوبی، مجتمع اداری تجاری بهار، واحد ۵۲۲ ؛ ۰۲۱۷۷۵۰۵۲۸۶


۷۲-۱۶-۲۲۲۲ خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، ابتدای خیابان عشقیار، پلاک ۷، طبقه اول ؛ ۰۲۱۸۶۰۴۳۵۲۶


۷۲-۱۶-۲۲۳۹ خیابان شهید مدنی، پلاک ۵۸۷، طبقه اول، واحد ۲ ؛ ۰۲۱۷۷۵۸۶۵۱۵


۷۲-۱۶-۲۲۴۰ سیدخندان، نبش خیابان برازنده، پلاک ۷۲۰ ؛ ۰۲۱۸۸۷۶۳۰۴۰


دفاتر پیشخوان دولت سایر مناطق تهران