رهن یک واحد مسکونی در محدوده پاسداران چقدر است؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هزینه ی رهن آپارتمان در محدوده ی خیابان پاسداران به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

طبقه

سن بنا

مبلغ ودیعه

پاسداران گلستان هفتم

۱۸۰

۳

۸

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی سه راه ضرابخانه سروستان ۱

۷۸

۲

۰

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی سه راه ضرابخانه سروستان ۱

۱۱۵

۴

۰

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران نگارستان ۸

۷۰

۴

۱۰

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران بوستان هفتم

۱۸۵

۲

۹

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران بوستان هشتم

۲۰۰

۱

۲۵

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران بوستان

۱۷۵

۵

۸

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران سه راه اختیاریه خ عابدینی زاده

۱۲

۱

۵

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران گلستان هشتم

۱۰۰

۲

۱

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران سروستان هشتم

۱۵۰

۱

۱۲

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی سه راه ضرابخانه سروستان ۱

۱۱۰

۳

۰

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی سه راه ضرابخانه سروستان ۱

۷۸

۲

۰

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران روبروی برج سفید بوستان ۵

۱۰۰

۱

۲۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران خ بهستان دهم

۹۱

۴

۶

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران سروستان یکم

۱۱۰

۴

۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران بوستان ۶

۱۳۰

۱

۸

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران خ گلستان

۱۱۰

۲

۵

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران نگارستان ۱

۱۳۶

زیرهمکف

۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران نگارستان ۱

۶۰

زیرهمکف

۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پاسداران نگارستان ۱

۱۲۰

۲

۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک کوتاه: https://tehdooni.com/t8ire

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیست + سیزده =