قیمت آپارتمان در محدوده اختیاریه

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت آپارتمان جهت خرید در محدوده اختیاریه به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

اختیاریه شمالی دوقوز

۵۴

۴

۱۷

۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه جنوبی نرسیده به ک جعفرزاده

۱۲۶

۱

۲۰

۶,۶۰۰,۰۰۰

۸۳۱,۶۰۰,۰۰۰

اختیاریه جنوبی بعد از دولت

۱۰۴

۲

۰

۷,۹۰۰,۰۰۰

۸۲۱,۶۰۰,۰۰۰

اختیاریه شمالی خ دوقوز

۱۳۰

۲

۰

۹,۳۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه شمالی خ دوقوز

۴۰

۱

۱۲

۶,۶۲۵,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه نرسیده به خ عابدینی زاده

۷۹

۴

۱۸

۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه پایین تر از میدان

۱۴۳

۱

۲۷

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه شمالی خ تسلیمی

۷۰

۳

۵

۷,۵۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه خ لطیفی

۵۰

۱

۱۲

۶,۴۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه جهانی نیا

۱۰۱

۱

۴

۶,۹۳۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه نرسیده به خ جابان

۱۲۷

۱

۱۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه شمالی میدان اختیاریه

۱۸۳

۳

۱۲

۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه شمالی بالاتر از بلوار افشاری

۱۹۱

همکف

۰

۶,۳۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰

اختیاریه شمالی خ معماری

۱۱۰

۲

۱۵

۶,۸۰۰,۰۰۰

۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه شمالی نرسیده به ک فتاح

۸۸

زیرهمکف

۱۲

۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه جنوبی خ عابدینی

۵۶

۲

۱۴

۵,۹۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۴۰۰,۰۰۰

اختیاریه جنوبی بالاتر از مسجدصاحب الزمان

۹۴

۴

۰

۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه نرسیده به ۴ راه دولت

۱۰۴

۲

۰

۷,۶۹۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه نرسیده به خ رازقی شمیرانی

۱۱۸

۴

۱۰

۶,۳۵۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان

۹۳

۴

۳

۷,۵۰۰,۰۰۰

۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰

لینک کوتاه: https://tehdooni.com/n39rf

دیدگاه‌تان را بنویسید:

پنج × 2 =