قیمت آپارتمان در محدوده بلوار فردوس

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت مسکن در محدوده بلوار فردوس به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

بلوارفردوس خ رامین جنوبی

۱۲۵

۱

۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

بلوارفردوس غرب سازمان برنامه جنوبی

۵۵

۲

۳

۵,۶۰۰,۰۰۰

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس شرق میدان گلستان

۸۷

۱

۱۲

۴,۹۰۰,۰۰۰

۴۲۶,۳۰۰,۰۰۰

بلوارفردوس غرب ورزی جنوبی

۸۵

۴

۰

۵,۶۰۰,۰۰۰

۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی

۱۱۲

۳

۱۲

۳,۸۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس غرب خ پروانه جنوبی

۸۸

۴

۱۴

۳,۷۵۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی

۶۸

۲

۶

۴,۸۵۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس شرق خ وفاآذر شمالی

۸۰

۱

۱۵

۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس خ بهار

۱۰۰

۳

۳

۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر

۹۷

۴

۱۵

۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس غرب بهار جنوبی

۶۵

۳

۹

۴,۳۸۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

بلوارفردوس شرق خ علی حسینی

۱۲۰

۲

۲

۵,۶۰۰,۰۰۰

۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰

بلوارفردوس غرب خ شقایق جنوبی

۶۸

۲

۱۲

۴,۴۱۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه جنوبی

۷۵

۵

۱۴

۴,۸۶۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس سازمان برنامه جنوبی

۱۳۳

۴

۲

۵,۳۰۰,۰۰۰

۷۰۴,۹۰۰,۰۰۰

بلوارفردوس شرق خ عقیل

۷۰

مختلف

۰

۶,۲۰۰,۰۰۰

۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰

بلوارفردوس شرق خ عقیل

۹۶

مختلف

۰

۶,۲۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰

بلوارفردوس خ بهارجنوبی

۵۵

۶

۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس غرب گلستان جنوبی

۱۳۳

۳

۷

۵,۶۰۰,۰۰۰

۷۴۴,۸۰۰,۰۰۰

بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی

۵۴

۴

۲۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

لینک کوتاه: https://tehdooni.com/4biyx

دیدگاه‌تان را بنویسید:

پانزده − 7 =