قیمت آپارتمان در محدوده شریعتی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمونه های قیمت مسکن در محدوده ی خیابان شریعتی و معلم به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

معلم خ قدوسی

۷۰

۲

۱

۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی انتهای خ معلم

۵۴

همکف

۱۴

۳,۷۰۳,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی

۶۳

۲

۴

۴,۸۰۰,۰۰۰

۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰

معلم ک جلالی

۷۴

همکف

۳۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی معلم ک جلالی

۷۵

۲

۱۵

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

معلم مرودشت ک صیادی

۶۲

۲

۰

۴,۲۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰

معلم خ مرودشت

۸۰

۴

۱۳

۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

معلم خ مرودشت جنوبی

۹۰

۳

۱۵

۴,۳۰۰,۰۰۰

۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی خ معلم خ مرودشت

۵۰

۱

۱۷

۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معلم ک جلالی

۷۸

۴

۴

۴,۵۵۰,۰۰۰

۳۵۴,۹۰۰,۰۰۰

شریعتی خ مرودشت

۱۶۰

۵

۴

۴,۷۰۰,۰۰۰

۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی خ قدوسی

۸۶

۴

۵

۳,۸۵۰,۰۰۰

۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰

معلم نرسیده به ک جلالی

۱۱۲

۳

۲۲

۲,۷۶۷,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معلم بالاتر از ک بینا

۹۵

۳

۲۰

۴,۲۱۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معلم خ مرودشت

۶۰

۳

۱۴

۳,۸۳۳,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

معلم نرسیده به ک قنبری

۴۱

۲

۱۴

۴,۰۷۳,۰۰۰

۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی

۵۸

۳

۱۰

۳,۳۴۰,۰۰۰

۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

معلم نرسیده به مرودشت

۱۶۳

۳

۶

۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

معلم قدوسی

۶۰

۳

۱۷

۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

معلم ک خرمی شاد

۵۰

۴

۸

۳,۷۲۰,۰۰۰

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

لینک کوتاه: https://tehdooni.com/l98sr

دیدگاه‌تان را بنویسید:

4 + دوازده =