قیمت خرید و فروش آپارتمان در محدوده سئول

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت فروش آپارتمان در محدوده سئول به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

سئول شهرک سئول

۹۴

۳

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول نرسیده به خ ۳ شرقی

۱۰۳

۳

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول شمالی ک دوم

۱۰۱

۱

۲۰

۶,۲۳۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول نرسیده به ک ششم

۹۳

مختلف

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول روبروی استخر ونک

۱۵۸

۴

۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰

سئول خ نیایش شهرک فجر

۱۲۵

۳

۲۰

۵,۹۲۰,۰۰۰

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول خ نسترن

۱۸۵

مختلف

۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نیایش شهرک فجر

۱۱۴

۴

۲۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول شهرک سئول

۱۸۵

۲

۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سئول نیایش شهرک فجر

۱۲۰

۳

۲۰

۵,۸۳۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول شهرک سئول

۹۲

مختلف

۰

۱۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ولیعصر بزرگراه نیایش شهرک نور

۱۲۶

۱

۲۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول شهرک سئول

۱۰۵

۲

۱

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سئول شهرک فجر

۱۲۰

۲

۲۵

۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول خ نسترن

۱۴۰

۵

۰

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول نیایش شهرک فجر

۱۳۱

۱

۲۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰

سئول نیایش روبروی مجموعه ورزشی نیایش

۱۵۰

۱

۲۴

۶,۶۶۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول روبروی باشگاه انقلاب

۱۳۱

۲

۲۸

۴,۹۶۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شیخ بهائی سئول

۱۲۲

زیرهمکف

۱۵

۵,۳۲۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سئول نیایش مجتمع فجر

۱۲۵

۴

۲۰

۴,۶۴۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک کوتاه: https://tehdooni.com/drzwi

دیدگاه‌تان را بنویسید:

هشت + 15 =