قیمت خرید و فروش آپارتمان در محدوده میرزای شیرازی

به گزارش خبرنگار مسکن باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت مسکن جهت خرید در محدوده میرزای شیرازی به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

میرزای شیرازی نرسیده به خ۱۵

۸۵

۳

۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به خ ۴

۸۶

۱

۳۰

۴,۳۰۲,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی شمالی نرسیده به ک عرفان

۱۵۰

۲

۳۰

۵,۶۶۶,۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی شمالی بین مطهری و بهشتی

۱۱۵

۲

۱۲

۶,۵۰۰,۰۰۰

۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به خ ۹

۵۹

۳

۲۰

۳,۷۲۸,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی شمالی بالاتراز خ مقدم

۶۰

۴

۱۴

۵,۳۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی خ ۲

۸۴

۱

۳۰

۲,۹۷۶,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک اعرابی

۱۰۰

۵

۲۵

۴,۶۰۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک ۹

۶۰

۳

۲۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک ۸

۶۷

۵

۸

۵,۹۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۳۰۰,۰۰۰

میزای شیرازی نرسیده به ک ۱۴

۶۰

زیرهمکف

۲۵

۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به خ۱۵

۸۸

۱

۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک ۵

۱۱۵

۶

۳۰

۳,۶۵۲,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک ۷

۱۰۷

۱

۱۰

۵,۵۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک ۲

۵۳

۱

۱۷

۵,۱۸۸,۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک ۱۴

۱۰۰

۱

۲

۶,۵۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک ۱۵

۲۳۰

همکف

۲۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک دل آویز

۱۰۹

۱

۲۰

۵,۶۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۴۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی نرسیده به ک ۱۳

۱۴۲

۳

۲۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

میرزای شیرازی خ سنایی

۱۱۰

مختلف

۰

۷,۵۰۰,۰۰۰

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

لینک کوتاه: https://tehdooni.com/sbhge

دیدگاه‌تان را بنویسید:

5 × دو =