قیمت خرید و فروش مسکن در محدوده فاطمی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمونه های قیمت مسکن در محدوده ی فاطمی به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

فاطمی خ باباطاهر

۷۵

۴

۲۰

۴,۴۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی خ هشت بهشت

۱۵۷

۳

۵

۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی پروین اعتصامی

۶۸

همکف

۳۰

۴,۷۰۰,۰۰۰

۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰

فاطمی خ پروین اعتصامی

۶۱

۴

۳

۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی خ فکوری

۴۵

۲

۳۰

۸,۴۴۴,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی م گلها خ مرداد

۷۸

۳

۲۰

۵,۱۲۸,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی هشت بهشت

۱۵۷

۱

۳۰

۴,۶۰۰,۰۰۰

۷۲۲,۲۰۰,۰۰۰

فاطمی بالاتر از حجاب خ باباطاهر

۱۱۰

۴

۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی خ دائمی

۷۶

۳

۰

۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی روبروی هتل لاله خ باباطاهر

۱۴۸

۳

۳

۶,۷۵۶,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی گلها خ مرداد

۸۱

۴

۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی خ هشت بهشت

۱۱۶

۱

۱

۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی خ رهی معیری

۶۵

۴

۱۴

۴,۱۰۷,۰۰۰

۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی بالاتر از میدان جهاد

۳۵۰

۱

۳۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی خ علیرضا دائمی

۱۴۵

۲

۰

۶,۵۰۰,۰۰۰

۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰

فاطمی خ پروین اعتصامی

۲۳۰

۳

۳۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی خ ۳

۸۵

۴

۲

۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

فاطمی خ رهی معیری

۵۹

۴

۲۳

۴,۴۵۰,۰۰۰

۲۶۲,۵۵۰,۰۰۰

فاطمی خ ۶

۱۲۵

۲

۱

۶,۷۰۰,۰۰۰

۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰

فاطمی م گلها خ مرداد

۱۶۵

۵

۰

۶,۸۰۰,۰۰۰

۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

لینک کوتاه: https://tehdooni.com/ybse9

دیدگاه‌تان را بنویسید:

9 + دو =