محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد تهران

محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد تهران در نقشه‌ی زیر مشخص شده است. در این نقشه محدوده طرح ترافیک با رنگ قرمز و محدوده زوج و فرد با رنگ آبی، مشخص شده و با کلیک بر روی هر قسمت رنگی، اطلاعات آن نمایش داده می‌شود.

از سال ۹۷ ساعت اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد یکی شده و شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ اجرا می‌شوند. با اجرای طرح ترافیک جدید تهران، روزهای پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل رسمی، رفت و آمد به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد آزاد است. البته ممکن است در آینده اجرای طرح ترافیک در روزهای پنجشنبه تغییر کند.