محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد تهران

محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران

محدوده طرح ترافیک و محدوده طرح زوج و فرد تهران روی نقشه مشخص شده است. در این نقشه محدوده طرح ترافیک با رنگ قرمز و محدوده زوج و فرد با رنگ آبی، مشخص می‌باشد.

محدوده طرح ترافیک در تهران از شمال به خیابان‌های فاطمی و مطهری، از جنوب به خیابان شوش، از غرب به خیابان کارگر، از شرق به خیابان‌های ترکمنستان و شریعتی و سپاه و ۱۷ شهریور، محدود شده است.

محدوده طرح زوج و فرد در تهران از شمال به بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه امام علی، از جنوب به بزرگراه بعثت، از غرب به بزرگراه‌های چمران و نواب صفوی، محدود شده است.

از سال ۹۷ ساعت اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد یکی شده و شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ اجرا می‌شوند. با اجرای طرح ترافیک جدید تهران، روزهای پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل رسمی، رفت و آمد به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد آزاد است.

*** طرح ترافیک و زوج و فرد تا پایان سال ۱۳۹۷ در روزهای پنجشنبه هم اجرا خواهد شد. (از ساعت ۰۶:۳۰ تا ۱۳) ***

تصویر بالا نمایی کلی از محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران را نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید برای بررسی جزئیات بیشتر، محدوده‌ها را روی نقشه‌ی زیر مشاهده نمایید.