همه ی موارد خدمات پرستاری

  • پارسیان آوید | فرمانیه

    خدمات پرستاری کودک، سالمند و بیمار مرکز پارسیان آوید توسط پرسنل با مدرک تحصیلی مرتبط و کارشناسی با سابقه ۲۵ سال خدمت در مراکز درمانی و حرفه ای زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده و با استفاده از تجربیات تخصصی و بیشتر [...]