برگر سیزده | Burger 13

  • برگر-سیزدهبرگر-سیزده

  • توضیحات

    برگر سیزده با بهره گیری از بهترین دستگاه های حال حاضر دنیا، برگر با گوشت ۱۰۰% ایرانی و پختی بدون روغن، فست فودی سالم می باشد.

    لینک کوتاه: https://tehdooni.com/09zk7