بیمارستان امیرالمومنین | نازی آباد

  • درباره این مکان
  • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: نازی آباد، خیابان شیرمحمدی، روبروی پارک سردار جنگل
    - تلفن: 02155346262
    - اطلاعات بیشتر:

    شماره تلفن‌های نوبت‌دهی درمانگاه: 55343820 - 55346060 - 55346262 - 55346263