بیمارستان شهدای تجریش

  • بیمارستان-شهدای-تجریشبیمارستان-شهدای-تجریش

  • توضیحات

    نوبت دهی تلفنی درمانگاه  با ثبت کد ملی و شماره تلفن همراه، به صورت گویا و شبانه روزی امکان پذیر می باشد.

    شماره تماس: ٢٢٧۴٩٢٠١ الی ۴

    لینک کوتاه: https://tehdooni.com/k0q47