بیمارستان مردم | خیابان پیروزی

 • درباره این مکان
  تبلیغ در تهدونی بانک اطلاعات شهری و کسب و کارهای تهران
 • نشانی ، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، میدان کلانتری، خیابان کرمان
  - تلفن: 02133795823
  - تلفن: 02133795824
  - تلفن: 02133795825