بیمارستان مردم | خیابان پیروزی

  • درباره این مکان
  • نشانی ، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، میدان کلانتری، خیابان کرمان
    - تلفن: 02133795823
    - تلفن: 02133795824
    - تلفن: 02133795825