بیمارستان معیری | خیابان مجاهدین اسلام

 • درباره این مکان
  تبلیغ در تهدونی بانک اطلاعات شهری و کسب و کارهای تهران

  خدمات سرپایی: پزشک عمومی، دندانپزشکی، مامایی، تزریقات و پانسمان، گچ گیری، واکسیناسیون

  خدمات بستری: اورژانس، ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب

  بخش های ویژه: ICU

  درمانگاه های تخصصی: کلیه درمانگاه های خدمات بستری، داخلی، عفونی، طب فیزیکی و توانبخشی

  درمانگاه فوق تخصصی: جراحی دست

  خدمات پاراکلینیک: آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، نوار عضله، نوار قلب

 • نشانی ، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، روبروی مجلس شورای اسلامی
  - تلفن: 02177535110
  - تلفن: 02177535111
  -اطلاعات تکمیلی:

  تلفن نوبت‌دهی: ٧٧٦١٢٣٨٣ - ٧٧٦١٢٣٧٧ - ٧٧٦٢٣٣٨٨ - ٧٧٦٢٦٢٣٢