بیمارستان کودکان بهرامی | خیابان دماوند

 • درباره این مکان

  بخش‌ها و کلینیک‌ها: رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، پاتولوژی، نوارقلب (EKG)، اکوکاردیو گرافی، اسپیرومتری، دیالیز، شیمی درمانی، نوار مغز (EEG)، نوار مغز (EEG)، تست پوستی (آلرژی)، گفتار درمانی (آسیب شناسی گفتار، صدا، بلع)، فیزیوتراپی، کار درمانی، شنوایی سنجی، نوار عصب و عضله (EMG)، بیوپسی عضله

  برنامه کلینیک‌ها

  بیمه‌های طرف قرارداد

  شماره تلفن‌های بیمارستان بهرامی

 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: خیابان دماوند، نرسیده به میدان امام حسین، خیابان کیایی (قاسم آباد)
  - تلفن: 02173013000
  - تلفن: 02173013212
  - تلفن: 02173013213
  -اطلاعات تکمیلی:

  شماره‌های نوبت‌دهی گویا بیمارستان بهرامی: ۷۷۵۸۶۳۸۵ - ۷۷۵۸۶۳۸۹ - ۷۷۵۸۶۳۹۴ - ۷۷۵۸۶۴۰۲