بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر | خیابان ظفر

 • درباره این مکان

  بیمه های طرف قرارداد

 • نشانی ، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: بزرگراه مدرس-شمال، خیابان ظفر (دستگردی)
  - تلفن: 02122222041
  - تلفن: 02122222042
  - تلفن: 02122222043